Wyłoniono zwycięzców Miejskiego Konkursu Ortograficznego „Dyktando 2018”

W czwartek, 12 kwietnia w Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie już po raz jedenasty odbył się miejski konkurs ortograficzny „Dyktando 2018" dla uczniów klas 5-9. W tym roku do dyktand przystąpiło 37 uczniów z 10 wileńskich szkół z polskim językiem nauczania.

zw.lt
Wyłoniono zwycięzców Miejskiego Konkursu Ortograficznego „Dyktando 2018”

Fot. Joanna Bożerodska

Witając gości dyrektor szkoły Walery Jagliński zaznaczył, że słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” można również odnieść do języka polskiego.
Wiceprezes ZPL Edward Trusewicz pogratulował uczniom i nauczycielom świetnych wyników z języka polskiego oraz podkreślił, że uważa bycie tu i wspieranie młodzieży za piękny obowiązek.

Ogłoszenie wyników poprzedził występ szkolnego teatru ”Szkic”, który zaprezentował spektakl ”Sen nocy wrześniowej” w reżyserii Beaty Kowalewskiej.

Przewodnicząca komisji Elwira Bielawska przed podaniem wyników zaznaczyła, że mniejszą liczbę uczestników kompensował ich wysoki poziom wiedzy językowej.

Współorganizatorami zmagań z ortografią jest Koło Metodyczne Polonistów Miasta Wilna oraz Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie.
Serdecznie dziękujemy naszym wieloletnim sponsorom – Zarządowi Związku Polaków na Litwie za ufundowanie atrakcyjnych nagród dla zwycięzców konkursu.

WYNIKI MIEJSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „DYKTANDO 2018”

Klasa 5
I miejsce – Patrycja Lis; naucz. Jolanta Kuźmicka; Szkoła w Łazdinai w Wilnie
II miejsce – Ignacy Edward Niewierowicz; naucz. Romuald Naruniec, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
III miejsce – Justyna Słowińska; naucz. Grażyna Berdesziute-Starynina, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie

Klasa 6
I miejsce – Kamila Kulikowska; naucz. Aneta Polakiewicz, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
II miejsce – Agnieszka Rawdo; naucz. Renata Sławinskienie; Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
III miejsce – Kinga Magdalena Żybort; naucz. Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Klasa 7
I miejsce – Paulina Litwinowicz; naucz. Bożena Borowska, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
II miejsce – Emilia Kuncewicz; naucz. Sabina Naruniec, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
III miejsce – Aneta Bralkowska; naucz. Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Klasa 8
I miejsce – Justyna Mieszkuniec; naucz. Wiesława Mieszkuniec; Szkoła Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie
II miejsce – Damian Piotr Chmielewski; naucz. Danuta Korkus; Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
III miejsce – Patrycja Łuksza; naucz. Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Klasa 9
I miejsce – Martina Jarmałkowicz; naucz. Anna Jasińska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
II miejsce – Reta Samonczik; naucz. Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie
III miejsce – Bartosz Borowski; Aneta Polakiewicz, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

PODCASTY I GALERIE