Wykład prof. Heleny Krasowskiej pt. „Biografie językowe: losy ludzi – losy rodzin – losy języków”

Dzisiaj, 21 września, w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w ramach cyklu „Colloquia Warszawsko-Wileńskie” odbył się wykład pt.: Biografie językowe: losy ludzi — losy rodzin — losy języków, który wygłosiła uznana językoznawczyni prof. Helena Krasowska.

zw.lt
Wykład prof. Heleny Krasowskiej pt. „Biografie językowe: losy ludzi – losy rodzin – losy języków”

Fot. ZW/ Liudas Masys

Spotkanie było również okazją do zapoznania się z monografią autorstwa prof. Krasowskiej pt. „Polacy między Donem, Dniestrem a Prutem. Biografie językowe”.

Prof. H. Krasowska bada biografie językowe mniejszości polskiej w różnych krajach. Badaczka przyznaje, że najbardziej podczas badań zaskoczyło ją otwartość ludzi.

„Prowadzę badania wśród najstarszych Polaków Naddnietrza, z Mołdawii, na Ukrainie, na Bukowinie ukraińskiej, romuńskiej. Zaskoczyło mnie otwartość tych ludzi i chęć opowiedzenia o swoim życiu w różnych odmianach gwarowych“ – akcentuje prof. H. Krasowska.

W 2012 r. ukazała się książka autorstwa prof. H. Krasowskiej o mniejszości polskiej na południowo-wschodniej Ukrainie. Powstała jako badanie socjolingwistyczne, lecz wkrótce stała się badaniem historycznym. Dlaczego?

Książka opisuje sytuację socjolingwistyczną rozproszonych Polaków w obwodach południowo-wschodniej Ukrainy. Dzisiaj mogę stwierdzić ,że były to badania historyczne. Sytuacja społeczna pokazała, w którym momencie badania socjolingwystyczne stają się badaniami historycznymi. Po 2014 roku, jak również po agresji Rosji na Ukrainę, społeczność polska jest już całkiem inna. Struktura w ludności, mieszkającej w obwodach donieckiej i zaporożskiej nigdy nie będzie taka sama, jak była przed 2014 r.“ – podkreśla prof. H. Krasowska.

„Język jest składnikiem tożsamości polskiej, ponieważ w ojczystym języku danej mniejszości łatwiej jest przekazać kulturę, życie codzienne. Gwara ma bowiem ograniczone słownictwo.“ – dodaje badaczka.

Moderator spotkania – dr Małgorzata Kasner, dwukrotnie dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.

„Colloquia Warszawsko-Wileńskie” jest cyklem organizowanym przez Ambasadę RP w Wilnie, Stację Wileńską SEW UW, i Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich.

PODCASTY I GALERIE