Wykład prof. Heleny Krasowskiej – „Biografie językowe: losy ludzi – losy rodzin – losy języków”

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie i Stacja Wileńska Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszają na wykład prof. Heleny Krasowskiej pt. „Biografie językowe: losy ludzi – losy rodzin – losy języków” połączony z prezentacją monografii Autorki pt. „Polacy między Donem, Dniestrem a Prutem. Biografie językowe”. Spotkanie poprowadzi dr Małgorzata Kasner, dobrze znana w Wilnie, dwukrotnie dyrektor Instytutu Polskiego.

gov.pl
Wykład prof. Heleny Krasowskiej – „Biografie językowe: losy ludzi – losy rodzin – losy języków”

– Co nam zostało z dziedzictwa językowego Pierwszej Rzeczypospolitej?

– Jak funkcjonował język polski na pograniczu polsko-ukraińsko-rosyjskim i polsko-rumuńskim w XX wieku?

– Jak często język polski jest obecnie używany we Wschodniej Ukrainie, Rumunii, Mołdawii, m.in. Naddniestrzu?

– Jaka jest przyszłość regionów wielojęzycznych w Europie?

Na te i inne pytania będą szukali odpowiedzi prelegentki siódmego wykładu z cyklu „Kolokwia Warszawsko-Wileńskie”, organizowanego w Muzeum Narodowym Litwy „Pałac Władców”.

Wykład odbędzie się w Pałacu Władców, 21 września, o godz. 18:00. Językiem wykładu jest polski, z tłumaczeniem symultanicznym na język litewski. Wykład będzie połączony z promocją najnowszej książki prof. Krasowskiej. Wstęp jest wolny.

Dr hab. Helena Krasowska jest profesorem – w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; koordynator Stanicy Naddniestrzańskiej SEW.

Dr Małgorzata Kasner pracuje na stanowisku adiunkta tegoż Instytutu, była dyrektorką Instytutu Polskiego w Wilnie, w latach 2000 – 2005 i 2009 – 2015.

Działalność obu badaczek sięgała i nadal wychodzi – daleko poza ramki naukowe, m.in. w zakresie dyplomacji kulturalnej.

PODCASTY I GALERIE