Wydrukowano 20 tys. cegiełek na wsparcie Cmentarza na Rossie

W czwartkowy wieczór Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zaprosił wileńskich przewodników oraz wszystkich wilnian zainteresowanych losem Cmentarza na Rossie na spotkanie poświęcone tej najstarszej wileńskiej nekropolii. Nowy prezes komitetu Dariusz Żybort opowiedział o dokonanych i planowanych pracach oraz o renowacji cmentarza prowadzonej przez Samorząd Miasta Wilna.

Małgorzata Kozicz
Wydrukowano 20 tys. cegiełek na wsparcie Cmentarza na Rossie

Fot. Joanna Bożerodska

Jak przyznał Żybort, stołeczne władze dbają o właściwe wykonanie prac, jakkolwiek niepokój budzi podejście wykonawców.

„Konkurs wygrały firmy budowlane, które jeśli chodzi o ścieżki, oświetlenie, monitoring, parking, na pewno wykonają prace fachowo. Bardziej niepokoi sytuacja renowacji pomników. Według pierwotnego planu do konca lipca miało być odnowionych 6 pomników. Prace zostały rozpoczęte, ale były wstrzymane, ponieważ wykonawca nie przestrzegał tego, co było w projekcie. Były wykorzystywane materiały, które nie mogą być wykorzystywane do renowacji pomników. Po interwencji samorządu materiały te zostały usunięte” – opowiadał prezes Komitetu Opieki nad Starą Rossą.

Jak dodał, wcześniej nie było też nadzoru konserwatora zabytków nad przebiegiem prac, ostatecznie jednak został on wprowadzony. Pod koniec sierpnia zaplanowane jest kolejne spotkanie komisji nadzorującej, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu, wykonawców, Departamentu Dziedzictwa Kulturowego oraz organizacji społecznych.

Samorząd Miasta Wilna przeznaczył na renowację cmentarza na Rossie 2,4 mln euro – część środków pochodzi z funduszy unijnych, część z budżetu samorządu.

Jak poinformował Dariusz Żybort, renowacje pomników zaplanowane na ten rok przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą prawie dobiegły końca. Udało się odnowić kwaterę rodzeństwa Piłsudskich, nagrobki farmakologa Adama Bartoszewicza, legionisty Wacława Konopki (ze środków Ambasady RP w Wilnie), powstańca Justyna Hrebnickiego (ze środków Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”) oraz Stanisławy Zanowej. Postawiono także nowy pomnik rzeźbiarza Józefa Noworyty.

Komitet kontynuuje inicjatywę sprzedawania cegiełek, dochód z których będzie przeznaczony na dalszą renowację Cmentarza na Rossie. Wydrukowano 20 tys. cegiełek, które przewodnicy lub inne zainteresowane osoby mogą rozpowszechniać wśród turystów z Polski i innych darczyńców. Koszt jednej cegiełki to 4 euro lub 15 złotych.

PODCASTY I GALERIE