Wydawnictwo Šviesa w odpowiedzi na artykuł zw.lt: Przepraszamy

Na łamach zw.lt opublikowaliśmy dzisiaj artykuł pt. ,,Polskie dzieci na Litwie uczą się z podręczników pełnych błędów”. Publikujemy odpowiedź wydawnictwa Šviesa.

zw.lt
Wydawnictwo Šviesa w odpowiedzi na artykuł zw.lt: Przepraszamy

Odpowiadając na opublikowany artykuł chcielibyśmy wyrazić szczerą troskę oraz poinformować o podjętych przez wydawnictwo krokach.

Wydawnictwo przeprasza za błędy tłumaczeniowe i redakcyjne w wymienionych tytułach, które w żadnym wypadku nie powinny się tam znaleźć. Po raz pierwszy skargi w sprawie wymienianych tytułów otrzymaliśmy pod koniec ubiegłego roku i od razu podjęliśmy odpowiednie działania. Obecnie wszystkie podręczniki w języku polskim przegląda niezależny profesjonalny redaktor języka polskiego. W nowym wydaniu poprawiamy błędy i nieprawidłowości. Do tego czasu uczniowie i nauczyciele będą mogli znaleźć zaktualizowaną wersję na elektronicznej platformie „Eduka klasė”, która obecnie jest bezpłatna.

Polskie dzieci na Litwie uczą się z podręczników pełnych błędów

Zachęcamy jednocześnie nauczycieli polskich szkół do aktywnego komentowania naszych publikacji, komentarze weźmiemy pod uwagę podczas wydawania nowych podręczników.

Wierzymy, że nauka oparta na tych samych źródłach, z których uczą się dzieci w litewskich szkołach, ma swoje zalety. Treść podręczników jest ściśle związana z rozwojem dziecka oraz z otaczającym go środowiskiem. Uczniowie ponadto mogą łączyć podręczniki w kilku językach. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nasze wydania były przygotowywane rzetelnie oraz sprawdzane. Obecnie pracujemy w kierunku zapewnienia tego.

PODCASTY I GALERIE