Wydano antologię młodych poetów Wileńszczyzny

W piątek odbyła się prezentacja antologii wierszy młodych poetów Wileńszczyzny pt. "W zakolu Wilii".

zw.lt
Wydano antologię młodych poetów Wileńszczyzny

Fot. @SirokomlesMuziejus

Antologię wydało Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie.

Jak wskazuje kustosz muzeum, doktor nauk humanistycznych Józef Szostakowski, wydana antologia jest trzecią wydaną książką przez muzeum i pierwszą książką-zbiorem poezji młodych twórców Wileńszczyzny. Jest książką promująca młodych poetów Wileńszczyzny.

Antologia „W zakolu Wilii”, licząca 120 stron, prezentuje twórczość 15 młodych poetów Wilna i Wileńszczyzny.

Po piątkowej prezentacji książki w muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie można było spotkać się z poetami, współautorami książki.

PODCASTY I GALERIE