Wycieczka rowerowa „Śladami międzykulturowego Wilna”

Dzisiaj, 4 czerwca, ambasada RP w Wilnie we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie zorganizowała wycieczkę rowerową „Śladami międzykulturowego Wilna” w której udział wzięli ambasadorzy oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych na Litwie.

zw.lt
Wycieczka rowerowa „Śladami międzykulturowego Wilna”

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

Wycieczka rozpoczęła się przy Pałacu Paców od krótkiego przemówienia ambasadora RP na Litwie Konstantego Radziwiłła.

Wycieczka została zorganizowana z okazji przypadającego 3 czerwca Światowego Dnia Roweru. Święto to zostało ustanowione z inicjatywy Polaka prof. Leszka Sibilskiego rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 12 kwietnia 2018 roku (rezolucja 72/272). Jego celem jest m.in. promocja szacunku do środowiska naturalnego, wzajemnego zrozumienia, kultury pokoju i zrównoważonego transportu.

PODCASTY I GALERIE