Wycena indywidualna mienia

Prowadząca program Jolanta Tupko-Mazur.

zw.lt
Wycena indywidualna mienia

2014-11-04 Wycenia nieruchomości w kontekście podatku od spadku.
Gośćmi są: Grzegorz Sakson, prezes Związku Prawników Polaków na Litwie oraz Piotr Andrzejewski, asystent rzeczoznawcy w UAB Marleksa.

2014-11-05 Jakie metody są używane przy wycenie indywidualnej mienia. Wyjaśnia Piotr Andrzejewski, asystent rzeczoznawcy w UAB Marleksa.

2014-11-06 Jakie mienie można wycenić w drodze wyceny indywidualnej.
Wyjaśnia Piotr Andrzejewski, asystent rzeczoznawcy w UAB Marleksa.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej