Wybory do Sejmu: Frekwencja jest niższa niż w 2012 roku

W lokalach wyborczych zakończyło się głosowanie. Frekwencja jest niższa niż przed czterema laty – poinformowała Główna Komisja Wyborcza.

zw.lt
Wybory do Sejmu: Frekwencja jest niższa niż w 2012 roku

Fot. BFL/Karolis Kavolėlis

W dzień wyborów zagłosowało 43,21 proc. uprawomocnionych do głosowania. Razem z głosowaniem przedterminowym w wyborach sejmowych wzięło udział 49, 90 proc.

Wybory na Wileńszczyźnie

Tradycyjnie wysoka frekwencja była na Wileńszczyźnie: okręg niemenczyński (57,08 proc.), okręg miednicki (50,18 proc.), okręg solecznicko-wileński (52,62 proc.).

W okręgu niemenczyńskim najbardziej aktywni wyborcy byli w Bujwidzach (70,77 proc.), Gejsiszkach (69,13 proc.), Duksztach (66,98 proc.).

W okręgu miednickim najbardziej aktywne gminy to Rukojnie (63,31 proc.), Sawiczuny (62,03 proc.) oraz Ławoryszki (61,94).

W okręgu solecznicko-wileńskim największą frekwencję odnotowano w gminach Biała Waka (73,06), Dojlidy (74,43), Podborze (72,35).

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Kupowanie głosów

W trakcie wyborów policja otrzymała 44 zgłoszenia o możliwych naruszeniach wyborczych. Policja wszczęła dwa dochodzenia. Najwięcej powiadomień otrzymano w Wilnie (17), Kownie (9), Poniewieżu (4), Olicie (4), Ucianie (4).

Obecnie policja sprawdza informacje o kupowaniu głosów w okręgu Wisagini-Jeziorasy.
Organizacja społeczna „Białe rękawiczki” („Baltosios pirštinės“) do godz. 15 otrzymała 160 skarg od obywateli. Organizacja poinformowała, że w kilku okręgach współpracuje z policją w kwestii kupowania głosów.

Druga tura

Zgodnie z litewskim ustawodawstwem w okręgu jednomandatowym kandydat wygrywa w tym wypadku, jeśli w wyborach wzięło udział 40 proc. zarejestrowanych w okręgu mieszkańców, a kandydat uzyskał ponad 50 proc. głosów.

Jeśli w wyborach w okręgu wzięło udział mniej niż 40 proc. to wówczas wygrywa kandydat, który uzyskał najwięcej głosów, ale nie mniej niż 1/5. W wypadku, jeśli żaden kandydat nie uzyskał odpowiedniej ilości głosów, to po dwóch tygodniach w okręgu odbędzie się druga tura. W II turze będą uczestniczyli kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów.

PODCASTY I GALERIE