Wybory prezydenta RP. Jak będzie wyglądało głosowanie na Litwie?

Wybory prezydenckie 2020 zostaną przeprowadzone 28 czerwca. Obywatele polscy za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą osobiście albo korespondencyjnie, w zależności od sytuacji epidemicznej oraz warunków organizacyjnych, technicznych lub prawnych na danym obszarze.

zw.lt
Wybory prezydenta RP. Jak będzie wyglądało głosowanie na Litwie?

Fot. Roman Niedźwiecki

Na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie został utworzony jeden obwód głosowania: Ambasada RP w Wilnie, Šv. Jono g. 3, Vilnius 01123.

Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

W Wilnie wyborcy będą mieli możliwość głosowania osobistego i korespondencyjnego.

Uwaga:  Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest  wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl  

Więcej informiacji można znaleźć tutaj.

PODCASTY I GALERIE