Wybitny, ale nie do końca poznany – naukowcy z trzech krajów o postaci ks. rektora Marcina Poczobuta-Odlanickiego

Na Uniwersytecie Wileńskim rozpoczeła się dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 290. rocznicy urodzin rektora tej uczelni, znanego astronoma, księdza Marcina Poczobuta-Odlanickiego. Konferencję organizuje Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego oraz Instytut Polski w Wilnie.

zw.lt
Wybitny, ale nie do końca poznany – naukowcy z trzech krajów o postaci ks. rektora Marcina Poczobuta-Odlanickiego

Fot. Roman Niedźwiecki

„Najjaśniejsza gwiazda na wleńskim firmamencie – ksiądz rektor Marcin Poczobut-Odlanicki” – tak brzmi tytuł konferencji, w której biorą udział naukowcy z Litwy, Polski, Białorusi.

„Jest dla nas wielkim zaszczytem, że konferencja odbywa się w Białej Sali Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie Marcin Poczobut-Odlanicki pracował, wiele rzeczy odkrył, wzbogacił tę salę o urządzenia astronomiczne. Dzisiaj będą państwo przez cały dzień mówili o osiągnięciach dokonanych przez bodajże najwybitniejszego rektora w historii Uniwersytetu Wileńskiego, najjaśniejszą gwiazdę na firmanencie wileńskim” – przywitała zebranych dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego Irena Krivienė.

„Symboliczne, że 5 grudnia obchodzimy 100 rocznicę odrodzenia uniwersytetu – jest to data, kiedy Rada Litwy postanowiła odrodzić wileńską uczelnię. Urządzenia,które niegdyś znajdowały się w tej sali, nie zostały niestety zachowane, ale szczycimy się tym, że biblioteka posiada w swoich zbiorach obszerną korespondencję Marcina Poczobutta. To dziedzictwo jest obecnie badane przez naszych pracowników i pierwsze wyniki tych prac przedstawi moja współpracownica Veronika Girininkaitė” – dodała Krivienė.

Dyrektor Instytutu Polskiego Marcin Łapczyński podkreślił, że możliwość przyłączenia się do organizacji tak ciekawej i pożytecznej konferencji jest dla tej placówki dyplomatycznej dużą radością.

„Bez wątpienia ksiądz rektor Marcin Poczobut-Odlanicki był jasną gwiazdą nie tylko na firmamencie wileńskim, ale też całego świata. Będąc w tym miejscu, na terenie Uniwersytetu Wileńskiego, trzeba powiedzieć, że tych gwiazd jest o wiele więcej. Doskonale pamiętam moją pierwszą konferencję po przyjeździe do Wilna, poświęconą Joachimowi Lelewelowi. Tych wydarzeń naukowych i konferencji, poświęconych czy to Śniadeckim, czy Ignacemu Domeyce, było o wiele więcej. Jestem przekonany, że znalazłoby się jeszcze wiele wybitnych postaci, które swoją działalnością wzbogaciły Wilno” – mówił Marcin Łapczyński, życząc uczestnikom owocnych obrad.

Celem konferencji jest przybliżenie postaci wybitnego uczonego, którego spuścizna naukowa jest niezwykle bogata i wszechstronna, aczkolwiek jeszcze nie doczekała się wyczerpujących opracowań. Sama tylko korespondencja M. Poczobuta-Odlanickiego z różnymi osobami, przechowywana w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, liczy około 2000 listów. Badania nad spuścizną naukową i osiągnięciami M. Poczobuta-Odlanickiego są prowadzone przez historyków, filologów, historyków prasy, przedstawicieli nauk ścisłych i przyrodniczych, dlatego interdyscyplinarne spojrzenie na działalność tego wybitego uczonego będzie okazją do wzbogacenia wiedzy zarówno na temat historii nauki na Litwie, społeczeństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów jak i do wytyczenia nowych kierunków naukowej refleksji – oczekują organizatorzy konferencji.

Jutro uczestnicy konferencji wezmą udział w sesji wyjazdowej do Pałacu Balińskich w Jaszunach, udadzą się też do Taboryszek i dawnej Republiki Pawłowskiej.

PODCASTY I GALERIE