„Wtedy narażaliśmy się władzom”. 25-lecie powstania Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie

W najbliższą niedzielę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędą się uroczystości związane z 25-leciem powstania Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie. Pierwszej niezależnej polskiej organizacji społecznej na Litwie.

Antoni Radczenko
 „Wtedy narażaliśmy się władzom”. 25-lecie powstania Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10. „Spotkamy się na sali. Będą trzy flagi polska, litewska i unijna. Zostanie odśpiewana „Rota“. Później wygłoszę referat, aby przypomnieć o tych, którzy tworzyli organizację na samym początku” – powiedział zw.lt Jan Andrzejewski, jeden z założycieli Stowarzyszenia i jeden z organizatorów niedzielnej imprezy.

Po części oficjalnej odbędzie się koncert, po którym będzie miała miejsce dyskusja wspomnieniowa.

Zdaniem Jana Andrzejewskiego celem spotkania jest uhonorowanie wszystkich działaczy, którzy tworzyli organizację. J. Andrzejewski podkreśla, że ta impreza ma łączyć, a nie dzielić. „Nie ma żadnej różnicy między obecnymi litewskimi Polakami, a tymi którzy działali w latach 1988-1989. Jest taka różnica, że wtedy faktycznie narażaliśmy się władzom i o tym jednak nie myśleliśmy. Nikt wtedy nie wiedział, że Związek Radziecki upadnie po kilku latach” – podkreślił J. Adndrzejewski.

„Nie ma takich możliwości, aby wymienić wszystkich działaczy, co brali udział w odbudowie polskości. To m.in. Jan Hermanowicz, Jan Sienkiewicz, Zbigniew Balcewicz, Janina i Romuald Gieczewscy, Romuald Brazis, Bronisława Siwicka, Stefania i Ryszard Kuźmowie, Wacław Baranowski, R. Balul, Czesław Okińczyc, Jan Ciechanowicz, Stanisław Ilcewicz, Jan Kozicz, Aldona Tuczkowska, Jerzy Barancewicz, Karol Śnieżko, Jerzy Bohusz, Ryszard Jaroszewicz, Michał Werweczko, Jan Szuszkiewicz, Danuta Nazarenko, Romek Rotkiewicz, Halina Choroszewska, Zbigniew Kuczewski, Józef Szlachtowicz, Romuald Zajkowski, Tadeusz Kleczkowski, Stanisława, Michał i Kostek Runiewiczowie, Krystyna Adamowicz, Bronisława Kondratowicz, Edward Piórko, Henryk Sosnowski, Wiesław Pletenicki, Janina Danowska, Danuta Kuzborska, Julita Tryk, Henryk Połoński, Lilia Brazis, Jan Wyszomirski, Mieczysław Subiel, Zenon Bohdanowicz, Jan Jarmałkowicz, Stanisław Tuczkowski, Władysław Ławrynowicz, Paweł Giedroyć, Irena Lipska, Marek Bodek, Tadeusz Siemaszko, Władysław Korkuć, Aleksander Sokołowski, Aleksander Śnieżko, Zygmunt Klonowski, Józef Szostakowski, Wanda Kuczewska, Renata Brasel, Henryk Mażul, Romuald Mieczkowski,Stanisław Olszewski, Bolesław Dowidowicz, Jan Andrzejewski, Fryderyk Szturmowicz i wiele innych. Z powodu tego, że prawie każdy Polak w tym czasie czuł potrzebę działania na rzecz polskości, ci wymienieni i nie wymienieni zasługują na największe uznanie” – napisano w specjalnym oświadczeniu.

PODCASTY I GALERIE