Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: Barbara Stankiewicz

"Celem Ekspedycji Narodowej będzie przedstawienie Litwinom Polski, może też mówienie o litewskiej polskości, o której często mało wiemy i przybliżenie Polakom na Litwie trochę innej Polski. Warto było wpaść na pomysł takiego projektu, aby więcej osób poznało tę część historii Litwy, która jest wielokulturowa, wielonarodowa i polskojęzyczna, czego Litwini często nie wiedzą. Myślą, że na Litwę powinniśmy patrzeć przez pryzmat wyłącznie litewskojęzyzcznej historii, co jest często dużym błędem" - mówi dr Barbara Stankiewicz, uczestniczka tegorocznej Ekspedycji Narodowej na czele z prof. Alfredasem Bumblauskasem, gość projektu "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej".

zw.lt

Fot. Joanna Bożerodska

Barbara Stankiewicz jest kierownikiem Centrum Akademickiego Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie, doktorem nauk historycznych, politologiem.

„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” – to nowy projekt Radia Znad Wilii i portalu zw.lt. W krótkim, ale intensywnym cyklu 10 wywiadów porozmawiamy z ciekawymi, inteligentnymi, ambitnymi ludźmi różnych narodowości, reprezentującymi najróżniejsze dziedziny. Wszystkich tych ludzi łączy jedno – swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniają się do tego, aby w naszym wspólnym kraju – Litwie – wszystkim żyło się lepiej. Porozmawiamy z nimi o ich ścieżkach zawodowych i prywatnych, zapytamy, jak postrzegają siebie w wielonarodowym społeczeństwie Litwy, jaki wpływ i znaczenie w dzisiejszym świecie mają kwestie narodowości.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej