Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: Robert Bluj

Fot. Joanna Bożerodska

Robert Bluj – malarz, pedagog, członek Związku Malarzy Litwy. W 2005 roku Decyzją Ministra Kultury Litwy otrzymał status twórcy sztuki Obronił doktorat na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi nagrodami w Polsce i na Litwie. Autor wielu wystaw personalnych w kraju i za granicą.

„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” – to nowy projekt Radia Znad Wilii i portalu zw.lt. W krótkim, ale intensywnym cyklu 10 wywiadów porozmawiamy z ciekawymi, inteligentnymi, ambitnymi ludźmi różnych narodowości, reprezentującymi najróżniejsze dziedziny. Wszystkich tych ludzi łączy jedno – swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniają się do tego, aby w naszym wspólnym kraju – Litwie – wszystkim żyło się lepiej. Porozmawiamy z nimi o ich ścieżkach zawodowych i prywatnych, zapytamy, jak postrzegają siebie w wielonarodowym społeczeństwie Litwy, jaki wpływ i znaczenie w dzisiejszym świecie mają kwestie narodowości.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej