Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Wstrzymana rekonstrukcja Parku Sapieżyńskiego

Władze Wilna po fali krytyki planowanej wycinki drzew wstrzymały projekt rekonstrukcji Parku Sapieżyśskiego.

Jak oświadczył Povilas Poderskis, dyrektor Administracji Samorządu Miasta Wilna, choć projekt uporządkowania terytorium na Antokolu jest dobry, zamiary rewitalizacji barokowego parku nie są jednak najlepszym rozwiązaniem w tym miejscu.

Samorząd zapowiedział, że o dalszych działaniach poinformuje w najbliższym czasie.

Początkowo władze stołeczne w ramach projektu zamierzały wyciąć prawie 300 drzew. Po publicznej krytyce tę liczbę postanowiono zmniejszyć trzykrotnie. Mimo wszystko częśc mieszkańców uznała, że samorząd w niedostatecznym stopniu uwzględnił ich prośby i stwierdziła, że wycinka drzew jest nielegalna.

Planowano, że znajdujący się na wileńskim Antokolu Park Sapiehów odzyska dawną świetność w połowie przyszłego roku. Krytycy projektu alarmowali jednak, że z powodu współczesnej zabudowy rekonstrukcja autentycznego barokowego parku będzie niemożliwa.

Zespół pałacowo-parkowy Sapiehów to jedyny tego typu barokowy zespół na Litwie. Sam pałac został wybudowany na wileńskim Antokolu w latach w końcu XVII wieku przez hetmana wielkiego litewskiego Kazimierza Jana Sapiehę.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!