Wśród wygranych EFHR- rekordowa kara za komentarz, nawołujący do nienawiści narodowej

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) już od kilku lat prowadzi kampanię oraz aktywnie monitoruje przestrzeń internetową, wyszukując treści dyskryminujących oraz zawierających mowę nienawiści.

Wśród wygranych EFHR- rekordowa kara za komentarz, nawołujący do nienawiści narodowej

Fot. FB/Šarūnas Mažeika

Za cały okres działalności na koncie Fundacji znalazło się aż 40 wygranych spraw w dziedzinie podżegania do dyskryminacji w Internecie, jednak żadna z poprzednio przyznanych kar nie dorównuje wyrokowi, który orzekł Dzielnicowy Sąd Rejonu Mariampolskiego. Za podżeganie do nienawiści, w tym wypadku skierowanej przeciwko przedstawicielom narodowości polskiej, obywatel republiki litewskiej V.V. musi zapłacić aż 3900 Lt.

Na portalu informacyjnym www.lrytas.lt pod artykułem „Nacjonaliści z Warszawy pojadą bronić Polaków z Wilna“ (lt. „Varšuvos nacionalistai vyks ginti Vilniaus lenkų“), opublikowany 3 marca 2012 roku, Pan V.V., używając pseudonimu „PROTO“, umieścił komentarz: „Przyjeżdżają bronić??? Przecież trzeba ich zacząć niszczyć już teraz, żeby nie było kogo bronić, kto zdąży uciec do Polski ten zdąży, ale Litwin nie potrafi bronić się przed innymi, tylko swoich napadać“. Następnego dnia ten sam mężczyzna, tym razem podpisując się jako „620.100“ napisał „Ośle ty ośle, mówisz nie zatrzymają się na granicy, to tobie nie 15 wiek, siadam na konia i jadę dokąd zechcę, a czy ty wyobrażasz co by było żeby się nie zatrzymał, ty klownie, ja w ogóle policji radziłbym strzelać bez ostrzeżenia, gdyby wybuchły zamieszki, po prostu zaczęłaby się wojna, a wtedy kto napadnie na Litwę, Polacy-gówniarze, ich niszczyć trzeba, płaczą oni, że Litwini strzelali w Polaków, znaczy że za mało strzelaliśmy. Trzeba dokończyć rozpoczętą robotę“. W obu przypadkach sąd przyznał, że w komentarzach autor nawoływał do przemocy oraz wzywał do użycia siły fizycznej przeciwko grupie osób o narodowości polskiej.
Oskarżony V.V. na postawione mu zarzuty odpowiedział, że pisząc komentarze nie miał zamiaru nawoływania do użycia siły fizycznej przeciwko Polakom, a komentarz był napisany pod wpływem złości. Komentator przyznał się do swojej winy i żałował za swój postępek. Sąd uznał to za okoliczność łagodzącą.

EFHR jest najaktywniejszą organizacją pozarządową, zajmującą się zwalczaniem komentarzy nawołujących do nienawiści. Fundacja dąży do tego, żeby każdy uświadomił sobie, że autor komentarza odpowiada indywidualnie i bezpośrednio za jego treść, oraz że może on być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeżeli komentarz zawiera treść dyskryminującą bądź nawołuje do nienawiści. Wolność słowa i wypowiedzi w państwach demokratycznych powinna nie niszczyć, tylko wspierać tolerancję i wzajemne zrozumienie pomiędzy przedstawicielami różnych narodowości, religii, płci oraz grup społecznych.

Zapraszamy również do zgłaszania do EFHR obraźliwych, nawołujących do nienawiści bądź dyskryminacyjnych treści, napotkanych w internecie, mediach, bądź przestrzeni publicznej.
EFHR

PODCASTY I GALERIE