Wspomnienia uczestników Operacji „Ostra Brama”: Mieliśmy parę dni wolności

W nocy z soboty na niedzielę minęło 75 lat od rozpoczęcia operacji "Ostra Brama", czyli podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. 

PAP
Wspomnienia uczestników Operacji „Ostra Brama”:  Mieliśmy parę dni wolności

Fot. Roman Niedźwiecki

Wileńskie obchody rozpoczęły w sobotę 6 lipca w miejscowości Skrobociany rejonu wileńskiego.

W rozmowie z PAP weterani zwracali uwagę, że nikt nie wierzył Sowietom, niemniej jednak walka – ich zdaniem – była konieczna, by pokazać całemu światu, że Polacy mają prawo do własnej ojczyzny i państwa. „Walka była konieczna. To musiała być demonstracja, bo dzięki temu właśnie podbudowaliśmy morale Polaków. Był entuzjazm, bo mieliśmy tych parę dni wolności” – podkreślił mjr Ireneusz Hurynowicz „Góra” – uczestnik operacji „Ostra Brama”, który w marcu 1943 r. wstąpił do AK w Wilnie i był słuchaczem konspiracyjnej podchorążówki. Rok później w stopniu kaprala podchorążego został przydzielony do kompanii specjalnej 6. Wileńskiej Brygady AK mjr. Franciszka Koprowskiego „Konara”. Brał udział w walce z oddziałami litewskimi pod Koniawą i zdobyciu posterunku granicznego w Kaszetach.

„Wilno było nareszcie bez Niemców – nasze, polskie i kochane. Mieliśmy nadzieję, że tak będzie zawsze” – dodała Halina Wysocka-Cieszko „Halszka”, która – jak wynika z akt kombatanckich – po zaprzysiężeniu do ZWZ przez por. Anatola Rymaszewskiego ps. Andrzej od sierpnia 1941 r. do lipca 1944 r. była łączniczką i sanitariuszką w plutonie sanitarno-łącznościowym Zgrupowania Wilno-Śródmieście Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK. „Halszka” jako sanitariuszka brała bezpośredni udział w walkach o Wilno podczas operacji „Ostra Brama”. „Mieliśmy wrażenie, że Niemcy są zdezorientowani atakiem polskich żołnierzy i potem Armii Czerwonej” – wspominała.

Weteranka przypomniała też, że 13 lipca, w dniu oswobodzenia od Niemców Wilna, żołnierze AK zawiesili na Górze Zamkowej biało-czerwoną flagę. „Sowieci ją jednak szybko zdjęli” – przypomniała „Halszka”, dodając, że młodsze pokolenia powinny zawsze pamiętać o przelanej krwi Polaków.

75 lat temu, w nocy z 6 na 7 lipca 1944 r., rozpoczęła się operacja „Ostra Brama”, którą były walki żołnierzy Armii Krajowej z Niemcami o Wilno; oddziały dowodzone przez ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” zamierzały przejąć miasto przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Ostatecznie polscy żołnierze walczyli wspólnie z Sowietami, by po kilku dniach wyzwolić Wilno spod niemieckiej okupacji. Krótko jednak po tym wydarzeniu NKWD dokonała aresztowań polskich żołnierzy; dowództwo i żołnierze AK zostali rozbrojeni; większość z nich trafiła do więzień lub została zesłana w głąb Związku Sowieckiego.

PODCASTY I GALERIE