Wspomnienia o ś.p. Edwardzie Piórce – najlepszym tłumaczu w historii Litwy

30 lipca zmarł Edward Piórko – litewski tłumacz i pedagog narodowości polskiej, od 1991 roku oficjalny tłumacz Sejmu Republiki Litewskiej. „Był człowiekiem lubianym i szanowanym. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego środowiska na Litwie“ – wspominają ludzie.

Elżbieta Tupikowska
Wspomnienia o ś.p. Edwardzie Piórce – najlepszym tłumaczu w historii Litwy

Fot. J. Stacevičius/LRT

Pogrzeb odbył się we wtorek 2 sierpnia na cmentarzu Kościoła Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Wileńskiej.

Kompetentny tłumacz oraz przyjaciel

Sygnatariusz Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy, ambasador Czesław Okińczyc wspomina, że ś.p. Edwarda Piórkę poznał w roku 1988, gdy zaczęła się aktywna działalność Sąjūdisu – Litewskiego Ruchu na rzecz Przebudowy, który opowiadał się m.in. za niepodległością Litwy.

W tym czasie odrodzało się również polskie środowisko na Litwie. Polacy zaczęli się jednoczyć w poszczególne organizacje. Na początku było to Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie. On był aktywnym uczestnikiem oddziału miasta Wilna, któremu właśnie przewodniczyłem. Edward Piórko był w samorządzie tej organizacji i już wtedy widać było, że jest osobą kompetentną, rozsądną i myślącą. W momencie, kiedy zostałem wybrany do Rady Najwyższej w 1990 r. Sejmu Odrodzeniowego, powstały pytania, co do pomocników i doradców. Wtedy stwierdziłem, że najlepszym pomocnikiem i doradcą będzie E. Piórko“ – wspomina Cz. Okińczyc.

Ambasador Cz. Okińczyc zauważa, że był to człowiek kompetentny, którego starania i umiejętności były niezwykle potrzebne również dla państwa litewskiego.

„Był osobą wykształconą, znał bardzo dobrze historię, relacje polsko-litewskie, a poza tym był perfekcyjnym w języku litewskim i polskim. E. Piórko zaczął pracę w Sejmie Republiki Litewskiej, a później został zatrudniony jako oficjalny tłumacz Republiki Litewskiej, gdzie pracował aż do końca swych dni.“

Czesław Okińczyc/ Fot. Roman Niedźwiecki

Poza tym, jak zauważa Cz. Okińczyc, Piórko był nie tylko perfekcyjnym tłumaczem wielkich osobowości, ale również dobrym nauczycielem i przewodnikiem.

Wokół niego wyrosła pewna grupa tłumaczy, Polaków mieszkających na Litwie, którzy uczyli się od niego tego zawodu. Był on nie tylko tłumaczem, ale również nauczycielem i doradcą. Poza tym Edward Piórko był człowiekiem, który bardzo mocno kochał Wilno i Litwę. Przez wiele lat pracował jako przewodnik, więc znał w Wilnie każdy kamień, kapliczkę i kościół“ – mówi Cz. Okińczyc.

Jest to ogromna strata dla polskiego środowiska na Litwie.

„Był człowiekiem lubianym i szanowanym. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego środowiska na Litwie, Sejmu Republiki Litewskiej i całego państwa Litewskiego. Będziemy starali się uwiecznić pamięć o ś.p. Edwardzie Piórko tutaj, w Wilnie, gdyż on niewątpliwie na to zasługuje“ – dodaje sygnatariusz Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy, ambasador Czesław Okińczyc.

Edward Piórko – najlepszy tłumacz w historii Litwy

Zespół Europejskiej Fundacji Praw Człowieka składa wyrazy współczucia dla całej społeczności polskiej na Litwie z powodu śmierci Pana Edwarda Piórki – wielkiego Polaka.

Odszedł najlepszy tłumacz w historii Litwy i Polski, tłumacz wszystkich litewskich i polskich prezydentów, premierów, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów spraw zagranicznych od 1990 roku. Wileńszczyzna straciła wielkiego Polaka. Niech jego ogromne zasługi na rzecz krzewienia języka polskiego oraz przyjaźni Obojga Narodów pozostaną w pamięci na wieczność

E. Piórko był świadkiem rozwoju stosunków litewsko-polskich od czasów odzyskania przez Litwę niepodległości.

„Edward Piórko był szanowany przez środowisko tłumaczy za wysoką jakość pracy i profesjonalizm. Był aktywnym obywatelem, umacniał współpracę między obu narodami poprzez swoje znaczące prace, przetłumaczył szereg dzieł ważnych dla stosunków kulturalnych między Litwą a Polską” – napisała przewodnicząca Sejmu Litwy V. Čmilytė-Nielsen na stronie internetowej Sejmu.

Viktorija Čmilytė-Nielsen/Fot. Joanna Bożerodska

Edward Piórko urodził się w Wilnie. W 1977 r. ukończył szkołę średnią nr 29 w Wilnie – obecne Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, zaś sześć lat później studia matematyczne w Wileńskim Instytucie Matematycznym. Od 1983 r. pracował jako dyrektor szkoły w Okmianie, później był nauczycielem matematyki w szkole w Duksztach oraz szkole podstawowej nr 15 w Wilnie. W latach 1988–1990 pracował jako metodyk krajoznawstwa w Stacji Młodych Turystów w Wilnie.

W 1989 roku zaangażował się w działalność w Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie, następnie przystąpił do Związku Polaków na Litwie, zasiadając w zarządzie jego oddziału miejskiego w Wilnie. Był także fundatorem i członkiem Rady Fundacji Kultury Polskiej na Litwie im. Józefa Montwiłła. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości przez krótki okres pracował w Departamencie Mniejszości Narodowych przy rządzie (1990–1991). W 1991 r. został oficjalnym tłumaczem Sejmu Republiki Litewskiej. Na tym stanowisku pracował do końca życia.

Edward Piórko był uczestnikiem programu „Pokonać wieżę Babel”. Przekazał cały szereg materiałów i książek o Adamie Mickiewiczu do Muzeum Literatury w Odessie, Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie, Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Instytutowi Polskiemu w Wilnie, Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie.

W ubiegłym roku Piórko został laureatem Nagrody Obojga Narodów, przyznawanej przez Prezydium Zgromadzenia Poselskiego Sejmu Republiki Litewskiej i Sejmu RP za osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury i sztuki oraz za prace stanowiące znaczący wkład we współpracę Polski i Litwy.

Zapraszamy do przesłuchania audycji Salon Polityczny z 10 maja 2021 roku, w którym gościliśmy ś.p. Edwarda Piórko:

Edward Piórko o pracy tłumacza – Wiadomości Znad Wilii (zw.lt)

Zespół Radia Znad Wilii składa wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim zmarłego.

PODCASTY I GALERIE