Współpraca Turgiel i Merkinė

Na zaproszenie starosty gminy Merkinė w rejonie orańskim Gintautasa Tebėry, w dn. 5 listopada br. delegacja starostwa turgielskiego w składzie 5 osób gościła w Merkinė.

salcininkai.lt
Współpraca Turgiel i Merkinė

Celem wizyty było zapoznanie się z gminą, jej historią i kulturą, jak też wymiana doświadczeń w zakresie samorządności, realizacji projektów gospodarczych. Gmina znajduje się na terytorium parku narodowego, więc obejrzeliśmy ujście rzeki Mereczanki do Niemna, zwiedziliśmy kościół, muzeum etnograficzne i inne obiekty w parku narodowym. Władze gminy zapoznali nas też z projektami realizowanymi na terytorium gminy.

Przed miesiącem delegacja starostwa Merkinė odwiedziła gminę turgielską. W toku spotkania mówiło się o możliwości połączenia w związek wszystkich gmin, leżących w dolinie Mereczanki oraz podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy starostwami.

PODCASTY I GALERIE