Wspólnoty religijne podzielą 600 tys. euro

Rząd przyznał wspólnotom religijnym prawie 640 tysięcy euro dotacji rządowych. W porównaniu do roku ubiegłego finansowanie wzrośnie o blisko 140 tysięcy euro.

Wspólnoty religijne podzielą 600 tys. euro

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Największe wsparcie – 671 tysięcy euro – przyznano Litewskiej Konferencji biskupów. Kościół prawosławny otrzymał ponad 33 tysiące euro, kością staroobrzędowców blisko 8 tysięcy, kościół ewangelicki – ponad 7 tysięcy euro. Synod unicki został dofinansowany kwotą 4,5 tysiąca, centrum duchowne Muzułmanów – prawie 4 tysiące, wspólnota religijna Żydów – ponad 2 tysiące, zaś wspólnota religijna Karaimów – 3 tysiące euro.

PODCASTY I GALERIE