„Wspólnota Polska” udzieli pomocy medycznej Polakom na Litwie

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, przygotowało kompleksowy i możliwie szeroki program pomocy medycznej dla środowiska polskiego i polonijnego.

zw.lt
„Wspólnota Polska” udzieli pomocy medycznej Polakom na Litwie

Fot. Roman Niedźwiecki

Celem projektu jest pomoc medyczna dla Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, udzielana w ramach czterech forma wsparcia:

1. Wsparcie finansowe dla hospicjum w im.bł.ks. Michała Sopoćki w Wilnie,
2. Dofinansowanie zakupu materiałów medycznych i lekarstw.
3. Dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji w kraju zamieszkania i w Polsce.
4. Medyczne staże zawodowe.

Program skierowany jest do Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających na Litwie, Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii oraz w zakresie medycznych staży zawodowych również dla Polonii i Polaków mieszkających w Gruzji i Rosji.

Program jest realizowany w państwach zamieszkania jego bezpośrednich beneficjentów oraz w zakresie leczenia i staży zawodowych również w Polsce.
W skład Rady Programowej rozpatrującej wnioski o udzielnie wsparcia medycznego wchodzą m.in.: prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek, kierujący zespołami lekarskimi oraz prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Tenderenda, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Program Misji Medycznej realizowany jest w zakresie dwóch projektów współfinansowanych ze środków Senatu RP.

PODCASTY I GALERIE