Wsparcie dla Teatru „STUDIO” w Wilnie

Teatr "Studio" w Wilnie zwrócił się z prośbą o wsparcie ze źródła podatkowego Państwa Litewskiego.

zw.lt
Wsparcie dla Teatru „STUDIO” w Wilnie

Szanowny Widzowie, Miłośnicy Teatru i Sztuki, Ludzie dobrej woli,
Każda działalność Teatru jak wiemy wymaga nie tylko zaangażowania i entuzjazmu twórców, ale również środków finansowych na działałność twórczą i statutową.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie ze źródła podatkowego Państwa Litewskiego. Wesprzeć nas można przekazując 1,2% podatku dochodowego (do 1 maja 2023 r.) 1,2% sumy od podatku mogą przekazać tylko osoby, które zadeklarowały dochody za rok poprzedni. Można to zrobić za pośrednictwem internetowego systemu samoobsługi VMI (podłączając się przy pomocy podpisu elektronicznego lub bankowości internetowej).
Pieniądze są wykorzystywane na cele utrzymania siedziby oraz działalność statutową Poslkiego Teatru STUDIO w Wilnie corocznie wystawiającego kilka spektakli i produkcji Teatru Telewizji w tym bajki dla dzieci.

Link do instrukcji:

https://www.kaipkada.lt/news/instrukcijos-kaip-skirti-gpm-12-06-proc-parama-2023-metais/ oraz https://www.youtube.com/watch?v=VVpaY-FFbKk&t=30s

Vilniaus lenkų teatras STUDIJA
Im.kodas 304966772 / Bankas: SEB Bankas/ kodas 7044
a/s LT047044060008271216

PODCASTY I GALERIE