Wsparcie dla pierwszaków – na wyprawki i zajęcia pozalekcyjne

Wsparcie finansowe dla uczniów klas pierwszych szkół polskich na Litwie zostanie rozdysponowane w ramach projektu "Bon Pierwszaka - Litwa" - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

zw.lt
Wsparcie dla pierwszaków – na wyprawki i zajęcia pozalekcyjne

Fot. Joanna Bożerodska

„W ostatnich miesiącach MSZ przeprowadziło konkurs dotacyjny pod nazwą „Dodatkowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Litwie i Łotwie w 2016 r.” Zgodnie z założeniami konkursu dodatkowe wsparcie zaadresowano do uczniów klas pierwszych szkół państwowych z polskim językiem nauczania na Litwie, a także zaplanowano fundusze służące podniesieniu atrakcyjności i poziomu polskiego szkolnictwa na Łotwie” – na pytanie dotyczące form wsparcia polskiej oświaty na Litwie odpowiedziało Biura Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

„W wyniku rozstrzygnięć konkursu, ogłoszonych w dniu 8 sierpnia br., dofinansowanie otrzymały dwa projekty złożone przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, adresowane do Polaków na Litwie oraz Łotwie. Projekt pod nazwą „Bon Pierwszaka – Litwa”, zatwierdzony do realizacji na terenie Litwy, został wsparty kwotą dotacji w wysokości 1 mln zł. Jego przedmiotem jest zakup w roku szkolnym 2016/2017 wyprawek dla 1101 uczniów klas pierwszych z 63 szkół polskich na Litwie, a także dofinansowanie zajęć dodatkowych oraz wsparcia socjalnego dla uczniów klas pierwszych, w zakresie ustalonym przez dyrekcję poszczególnych szkół wspólnie z radą rodziców. W DWPPG MSZ trwają obecnie prace zmierzające do podpisania umowy dotacji na realizację tego projektu” – poinformowano w ministerstwie.

W grudniu ub. roku wiceminister spraw zagranicznych RP zapowiadał, że każdy uczeń klasy pierwszej i dwunastej szkół polskich na Litwie otrzyma wyprawkę w wysokości 500 zł. „MSZ, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych rodaków na Litwie, rozpoczyna akcję wyprawki dla każdego polskiego ucznia klasy pierwszej i dwunastej. Chcemy, żeby każde polskie dziecko uczęszczające do polskiej szkoły otrzymało wsparcie ze strony państwa polskiego w wysokości 500 złotych” – powiedział wiceszef MSZ RP Jan Dziedziczak.

Jak powiedział w poniedziałek w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, obecnie realizowane wsparcie nie obejmie uczniów klas dwunastych.

PODCASTY I GALERIE