Wręczenie dyplomów na UwB: Jesteście tymi, którzy łączą Polskę i Litwę

Dzisiaj zostały rozdane dyplomy abiturientom filii Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. To już 10. promocja absolwentów studiów licencjackich i 4. - magisterskich. W tym roku dyplomy otrzymało 38 studentów, z nich 9 - z kierunku europeistyki, 10 - ekonomii I stopnia, 9 - ekonomii II stopnia i 10 informatyki.

zw.lt

„Wchodzicie dzisiaj w nowy etap życia, który podsumowuje trud ostatnich lat. Posiadacie kapitał intelektualny, musicie go dobrze wykorzystać.” – zwróciła się do absolwentów Mieczysława Zdanowicz,
dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. Dzisiejsze wręczenie dyplomów jest ostatnim dla dziekana – kadencja Zdanowicz kończy się 30 września. Nowym dyrektorem filii zostanie prof. Adam Doliwa z Wydziału Prawa.

Prorektor ds. studenckich dr. hab. Jerzy Haliwa podkreślił, że w Polsce nie przywiązuje się tak dużej wagi do takich uroczystości jak dzisiejsza ceremonia: „Wielka chwała organizatorom za to, że rozpoczęli taką tradycję i ją kontynuują. To wręczenie będziecie pamiętać przez długie lata”.

Fot. Joanna Bożerodska

„Dzieło kształcenia młodych ludzi jest wielką sprawą dla naszych wzajemnych stosunków, wielką sprawą dla wzmacniania społeczności polskiej na Litwie, jej elit. Jest to też sposób sprzyjania dobrym kontaktom” – powiedziała Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska. Wspomniała ona o niedawnej wizycie Gitanasa Nausėdy w Polsce: „Rozmawialiśmy wtedy o wzmocnieniu współpracy Polski i Litwy. Mam nadzieję, że Państwo będą to mieli w sercach”. „Dla nas jest najważniejsze, abyście zostali w naszym regionie. Bardzo wielu młodych ludzi szuka swojego szczęścia gdzieś daleko, za oceanem. Jesteście tymi, którzy łączą Polskę i Litwę, którzy rozumieją nasze wzajemne stosunki i problemy, potrafią orientować się w regionie, doskonale znają języki, którymi tutaj mówimy.” – zwróciła się Ambasador RP do absolwentów.

Fot. Joanna Bożerodska

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Waldemar Tomaszewski, podkreślił to, że polska młodzież na Litwie ściśle współpracuje z filią. „Jesteśmy bardzo zobowiązani dla tych ludzi, którzy zrobili wszystko, aby to słowo stało się ciałem. Cieszymy się, że podstawowy postulat polskiej społeczności o kształceniu młodzieży od przedszkola po uczelnie wyższe w języku ojczystym został zrealizowany” – powiedział poseł.

Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė podkreśliła, że studenci filli są bardzo zmotywowani i pracowici. „Wasi przedstawiciele zawsze proszą o więcej pracy w trakcie praktyk w naszym departamencie. Chcę wam życzyć, aby po studiach również nie balibyście się pracy i odpowiedzialności. Wszystko jest w waszych rękach” – powiedziała abiturientom Montvydaitė.

Wicemer rejonu wileńskiego, Robert Komarowski w imieniu mer Marii Rekść życzył studentom, aby po osiągnięciu takiej mety życiowej, jaką jest ukończenie studiów, mogli od razu sięgać po nowe doświadczenia. „Szczyt się zdobywa krok po kroku” – podkreślił.

Fot. Joanna Bożerodska

„Chcę podziękować Pani profesor za ogromną pracę, za wkład w rozwój filii, pięknie wychowaną młodzież. Chcę życzyć absolwentom, aby wiedzę, którą otrzymali z domu oraz z uczelni, wykorzystali tak, aby służyła dobru społeczeństwa” – zwróciła się do prof. Zdanowicz poseł Sejmu Litwy Rita Tamašūnienė.

Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski życzył abiturientom szczęścia na nowej drodze życiowej i satysfakcji z samych siebie. „Z jednej strony, to może być koniec pewnego etapu, ale z drugiej strony, to może być początkiem czegoś nowego, na przykład, studiów magisterskich” – rozmyśła Ludkowski.

Fot. Joanna Bożerodska

„Dzisiejszy dzień jest wspaniałą okazją do podzielenia sią wspomnieniami, jakie wynieśliśmy z tego uniwersytetu. Osobiście sądzę, że oprócz wiedzy, jaką zdobyliśmy i oprócz stopnia licencjackiego, jaki uzyskaliśmy, wynieśliśmy też wspaniałe znajomości i przyjaźnie, jakie nam się udało przez 3 lata nawiązać. Będzie nam brakować tych spotkań, żartów, śmiechu” – powiedzieli przedstawiciele studentów.

Ogółem, studia na filii Uniwersytetu w Białymstoku ukończyło 716 absolwentów.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej