Wręczenie dyplomów na filii UwB. „Studia pozwoliły nam rozwinąć skrzydła”

Ponad 50 absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku otrzymało dyplomy licencjackie. Jest to już szósta promocja uczelni. Uroczystość z udziałem absolwentów uczelni i ich rodzin odbyła się w Domu Kultury Polskiej.

Ewelina Mokrzecka
Wręczenie dyplomów na filii UwB. „Studia pozwoliły nam rozwinąć skrzydła”

„Życzę wam, drodzy nasi absolwenci, sukcesów. Życzę wam pomyślności. Ci, którzy zdecydują się, to serdecznie zapraszamy na studia magisterskie na wydziale ekonomii. Przyjęliśmy odpowiednie uchwały, że po informatyce można wstąpić na magisterskie studia z ekonomii. Dziękuję, że wybraliście naszą uczelnię. Mam nadzieję, że dobrze nas oceniacie. Zresztą tworzyliśmy tą uczelnię wspólnie” – powiedział zebranym dziekan wydziału Jarosław Wołkonowski.

Na uroczystość w DKP przybyła prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Beata Godlewska-Żyłkiewicz. „Jest to ogromna przyjemność. Jest to ogromne święto dla uniwersytetu. Dlatego, że kolejny rocznik, kolejne 50 osób, wykształciliśmy my, czyli uniwersytet w Białymstoku, a właściwie filia w Wilnie” – oświadczyła prorektor.

W kilku słowach Beata Godlewska-Żyłkiewicz opowiedziała o historii uczelni. „Państwo otrzymują dyplom Uniwersytetu w Białymstoku, a jest to uczelnia w zasadzie już dojrzała. W tym roku świętujemy 18-tkę, bo uniwersytet powstał w roku 1997. Wcześniej przez 30 lat był filią Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy więc doskonałe korzenie” – podkreśliła prorektor.

Uważamy więc, że te studia na filii Uniwersytetu w Białymstoku pozwoliły nam rozwinąć skrzydła

– studenci

Studenci ze swej strony dziękowali pedagogom i władzom uczelni. „Dzisiaj przed nami otwiera się ścieżka do kolejnego etapu w życiu. Wielu z nas podejmie się trudnego zadania, jakim jest poszukiwanie pracy. Życzymy wam zgodnie przezwyciężać wszystkie trudności w życiu, owocnych poszukiwań pracy, poznawania nowych, ciekawych osobowości i zdobywania nowych doświadczeń” – powiedziała tegoroczna absolwentka Łucja Wojnicz.

„Uważamy więc, że te studia na filii Uniwersytetu w Białymstoku pozwoliły nam rozwinąć skrzydła. Nasze dążenie do pogłębienia wiedzy były wyjątkowo owocne, a będąc absolwentami tej filii, będziemy godnie ją reprezentować poza murami uczelni” – dodała studentka.

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku powstał na mocy decyzji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP , rządu Republiki Litewskiej oraz Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy w 2007. Według prawa litewskiego jednostka jest pierwszą filią uczelni zagranicznej na Litwie oraz pierwszym zamiejscowym wydziałem uczelni polskiej poza jej granicami. W latach 2007-2014 studia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym ukończyło 391 absolwentów, z których większość podjęła pracę na Wileńszczyźnie.

PODCASTY I GALERIE