Wręczanie dyplomów na UwB: Filię w Wilnie traktujemy jako misję

„Należycie do szczęściarzy, macie farta. Posiadacie kapitał, kapitał intelektualny, który musicie wykorzystać” - przywitała zebranych podczas uroczystego wręczania dyplomów absolwentom Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie dziekan dr hab. Mieczysława Zdanowicz. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Antoni Radczenko
Wręczanie dyplomów na UwB: Filię w Wilnie traktujemy jako misję

W tym roku mury polskiej uczelni na Litwie opuściła 8 promocja studiów licencjackich i 2 promocja studiów magisterskich. „Na dyplomach większości macie piękne oceny. Następne oceny wystawi wam życie” – dodała dziekan.

W roku obecnym mija 10 lat od rozpoczęcia działalności Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Na uroczystość przybył również prorektor uczelni dr hab. Wojciech Śleszyński, który w mowie gratulacyjnej podkreślił, że dzisiejszy dzień jest świętem nie tylko absolwentów, ale również samej uczelni oraz Polaków na Litwie. „Filia jest kuźnią, która wykształciła ponad pół tysiąca absolwentów, które zasiliły lokalny rynek pracy i wzbogaciły polską inteligencję na Litwie” – oświadczył Śleszyński.

Uroczystość wręczania dyplomów poprzedziła konferencja z udziałem prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Wojciecha Śleszyńskiego oraz dziekana Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie dr hab. Mieczysławy Zdanowicz.

„Gratuluję pani dziekan i całemu zespołowi. Jesteśmy jedyną uczelnią państwową mającą filię zagranicą. Traktujemy filię w Wilnie jako misję naszego uniwersytetu” – podkreślił na wstępie Śleszyński. Prorektor dodał, że obecnie Uniwersytet w Białymstoku posiada 8 wydziałów, z których 4 są kategorii A. „Żaden z wydziałów nie ma kategorii C, czyli najniższej” – zaznaczył Śleszyński.

Dziekan Zdanowicz przytoczyła zebranym statystykę. W roku 2017 studia na filii ukończyło 48 studentów, z których 27 otrzymało dyplomy licencjackie z ekonomii, 9 licencjat z informatyki oraz 12 osób zostało magistrami ekonomii. Ogółem w ciągu 10 lat wydział w Wilnie ukończyło 598 studentów. Najczęściej filię UwB wybierali absolwenci Gimnazjum Jana Pawła II, na drugim miejscu uplasowali się uczniowie Mickiewiczówki, na dalszych miejscach znalazły się osoby z Syrokomlówki, gimnazjum w Rudominie. „W zasadzie ze wszystkich szkół mieliśmy osoby studiujące, których liczba nie przekraczała 10 osób” – poinformowała dziekan.

W roku akademickim 2018/19 zostaną wprowadzone pewne zmiany w nauczaniu. Na kierunku ekonomii więcej uwagi poświęci się zajęciom praktycznym. Zostaną wprowadzone dwie specjalności: logistyka i rachunkowość oraz finanse przedsiębiorstw. Na kierunku informatycznym również więcej będzie zajęć praktycznych, na przykład tworzenie aplikacji mobilnych.

Studenci europeistyki odbywają praktyki w Departamencie Mniejszości Narodowych, EFHR, Sejmie, w samorządach Wilna oraz rejonów wileńskiego i solecznickiego. Dwie osoby odbyły praktyki w biurze europosła Waldemara Tomaszewskiego.

Władze filii cały czas współpracują z polskimi szkołami na Wileńszczyźnie. „Zacieśniamy współpracę ze szkołami, odwiedziliśmy ok. 30 szkół (…) Spotkaliśmy tam z bardzo miłym przyjęciem (…) Chcemy zachęcić młodzież do studiowania. Bo sądzimy, że w społeczności polskiej tkwi niewykorzystany potencjał” – powiedziała dziekan Zdanowicz.

Uczelnia prowadzi również negocjacje ze stroną litewską, dotyczące przekazania siedziby dla wydziału w Wilnie. Zdanowicz wyjaśniła, że obecnie nie może upubliczniać szczegóły rozmów, ale generalnie strona litewska jest przychylna wobec polskiej uczelni. Teraz są omawiane możliwości prawne.

PODCASTY I GALERIE