Wolontariusze w ramach międzynarodowej misji wesprą wileńskie hospicjum

Młodzi ludzie z całego świata gromadzą się w Polsce na spotkaniach dotyczących Światowych Dni Młodzieży. W ten nurt spotkań wpisuje się również Wileńszczyzna.

zw.lt
Wolontariusze w ramach międzynarodowej misji wesprą wileńskie hospicjum

Fot. Joanna Bożerodska

Młodzi ludzie reprezentujący wolontariat międzynarodowy z różnych krajów przyjadą do wileńskiego hospicjum bł. Michała Sopoćki. Założycielka hospicjum, siostra Michaela Rak mówi, że to piękne, iż w młodych sercach pojawia się myśl czynu miłosierdzia dla ludzi, którzy zmagają się z chorobą nowotworową. ,,Młodzi ludzie w takim wymiarze jedności serc chcą być z nimi i pomóc poprzez towarzyszenie, wnoszenie swojego dynamizmu wewnętrznego w serca ludzi doświadczonych ciężarem cierpienia. To jest piękne, że wolontariusze będą z chorymi, będą im pomagali, rozmawiali z nimi, wspierali, cieszyli się promieniami słońca w czasie spacerów” – powiedziała s. Rak.

W międzynarodowej misji wolontariackiej, która potrwa 4 dni, weźmie udział około 20 młodych z różnych krajów.

Założone w 2012 roku w Wilnie hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki jest pierwszą i jedyną tego typu placówką na Litwie. Celem jest poprawa jakości życia chorych. Hospicjum przewiduje opiekę nad chorymi w zależności od stanu ich zdrowia: w domu pacjenta – hospicjum domowe, lub w hospicjum stacjonarnym. To miejsce, w którym pomoc otrzyma każdy, kto jej potrzebuje. Nie ma znaczenia jakiej jest narodowości, wyznania. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Hospicjum służy pomocą również bliskim chorych. Wszechstronne wsparcie w ostatnim okresie życia chorego, jak również w okresie żałoby, jest bardzo potrzebne jego bliskim. Wsparcie dla rodzin obejmuje pomoc m.in. prawnika, psychologa, terapeuty, osób duchownych, wolontariuszy. Pomoc udzielana rodzinom chorych jest bezpłatnie.

PODCASTY I GALERIE