Wołkonowski: To nie jest ranking, a jakieś partactwo

W piśmie ‘’Reitingai’’ ukazał się ranking uczelni wyższych na Litwie. Spośród wszystkich uczelni wyższych w kraju kierunek informatyki Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie znalazł się na 9 miejscu, ekonomii na 11.

Antoni Radczenko
Wołkonowski: To nie jest ranking, a jakieś partactwo

Fot. Małgorzata Kozicz

„Zrezygnowaliśmy z brania udziału w tym rankingu. Zresztą i w jednym, i w drugim (ranking tygodnika ‘’Veidas’’ -przyp.red.), bo w obu są nieprzejrzyste wymagania. Był ‘’Veidas’’, który dokonywał rankingowania uczelni wyższych, później część osób stamtąd odeszła i założyła drugie czasopismo. Powiedziałem im więc, że dopóki ta sytuacja nie będzie wyjaśniona, nie weźmiemy w tym udziału. Nie wiem, jakim cudem nas zamieścili, bo my nie daliśmy im żadnych danych” – wyjaśnił zw.lt Jarosław Wołkonowski, dziekan Wydziału ekonomiczno-informatycznego w Wilnie.

Wołkonowski w rozmowie z zw.lt podkreślił, że powyższe rankingi nie są obiektywne, bo jedno pismo jest uzależnione od Uniwersytetu im. Michała Romera, który jest udziałowcem. Filia natomiast, będąc wydziałem UwB bierze udział w światowym rankingu webometrics, gdzie znajduje się 25 tys. uczelni wyższych z całego świata. Zgodnie z tym rankingiem, Uniwersytet w Białymstoku, na sierpień 2014 r., zajmuje 1 tys. 643 miejsce, wyprzedzając m.in. Uniwersytet Michała Romera oraz Uniwersytet Edukologiczny.

Te rankingi są z nieba, bo dla mnie najważniejsze jest zatrudnienie. Uniwersytet Romera ma chyba 20 proc. bezrobotnych, a my mamy 0 proc.

Zdaniem dziekana najważniejszym kryterium dla uczelni jest to, czy absolwenci po ukończeniu studiów znajdują zatrudnienie. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Oświaty i Nauki, Litewska Giełda Pracy nie zarejestrowała absolwentów filii. „Te rankingi są z nieba, bo dla mnie najważniejsze jest zatrudnienie. Uniwersytet Romera ma chyba 20 proc. bezrobotnych, a my mamy 0 proc. (…) Jeśli dana osoba jest absolwentem i jest zarejestrowana jako bezrobotna, to już jest sygnał, że uczelnia produkuje bezrobotnych. My takich nie mamy” – podkreślił Wołkonowski.

Dziekan dodał, że uczelnia na własną rękę przeprowadziła ankietowanie wśród absolwentów. Z badań wynikało, że z 200 absolwentów 150 znalazło pracę na Litwie. „Mieliśmy wrażenie, że pracują w swoim zawodzie” – dodał szef placówki. Podkreślając, że absolwent ekonomii ma wiele możliwości, bo może pracować jako księgowy, manager lub kierownik działu w serwisie samochodowym. Podobnie jest z absolwentami informatyki. ,,A te rankingi są pisaniem dla samego pisania, to jest takie partactwo” – podsumował rozmowę Wołkonowski.

W odróżnieniu od rankingu tygodnika ‘’Veidas’’, miesięcznik ‘’Reitingai’’ oceniał nie uczelnie, a poszczególne osiągnięcia wybranych wydziałów. „W taki sposób ten ranking na Litwie zrobiono po raz pierwszy. Skierowany jest on do osób ubiegających się o studia wyższe. Mówi dużo więcej niż zwykłe instytucjonalne badania” – napisali o rankingu pomysłodawcy.

PODCASTY I GALERIE