Wojdaty: Podsumowanie projektu

W dniu 7 kwietnia 2017 w Szkole Technologii, Biznesu i Rolnictwa odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” w ramach programu Erasmus+KA2. Celem projektu jest unowocześnienie procesu nauczania poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauczania w kształceniu zawodowym. Partnerami tego projektu byli: Z Polski – Zespół Szkół Ekonomicznych į Ogólnokształcących z Łomży , Perfect Project sp.z o.o z Białegostoku Z Łotwy - Daugavpis Tirdznie cbas profesionala vidus skola Daugpilis Z Litwy – Szkoła Technologii , Biznesu į Rolnictwa w Białej Wace.

zw.lt
Wojdaty: Podsumowanie projektu

PODCASTY I GALERIE