Władze zgodziły się na finansowanie mediów mniejszości z odrębnego funduszu

Na początku lutego 2020 r. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zwróciła uwagę na sposób finansowania mediów mniejszości narodowych z litewskiego budżetu państwa. Nieco wcześniej wyszło na jaw, że w tegorocznym przydziale środków na projekty informacyjne, „Kurier Wileński” – jedyna polskojęzyczna gazeta na Litwie – nie otrzymała wsparcia.

zw.lt
Władze zgodziły się na finansowanie mediów mniejszości z odrębnego funduszu

Fot. pexels.com

EFHR zwróciła się w tej sprawie do Fundacji Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji (dalej: Fundacji), Departamentu Mniejszości Narodowych podlegającego rządowi Republiki Litewskiej (dalej: Departamentu Mniejszości), Ministerstwa Finansów oraz rządu Litwy celem korekty zasad przyszłorocznego konkursu tak, aby uwzględniał on odrębną pulę środków na projekty mniejszości narodowych.

W marcu 2020 r. EFHR otrzymała odpowiedź od dwóch instytucji – Fundacji oraz Departamentu Mniejszości. Pierwsza z nich poinformowała, że przeanalizowawszy apel EFHR, Zarząd Fundacji zgodził się, aby projekty medialne mniejszości wspierane były z odrębnego funduszu. Z kolei Departament Mniejszości poinformował, że wielokrotnie wyrażał już poparcie dla idei włączenia mniejszości narodowych w programy finansowane z budżetu państwa oraz publikował w tej sprawie zalecenia. Departament Mniejszości zaaprobował także wprowadzenie odrębnej puli środków na media mniejszości narodowych przez Fundację.

Europejska Fundacja Praw Człowieka żywi nadzieję, że poparcie dla sprawy wyrażone przez Fundację Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji oraz Departament Mniejszości Narodowych umożliwi zapewnienie odpowiedniego finansowania mediów mniejszości oraz realizację międzynarodowych zaleceń w tym zakresie.

PODCASTY I GALERIE