„Włącz Polskę!“ – kursy dla kandydatów na studia w Polsce

Trwające właśnie Międzynarodowe Targi Wiedzy, Edukacji i Kariery „Studia 2014” to dla młodych ludzi szansa na zapoznanie się z możliwościami zaplanowania swojej kariery i nauki na wielu uczelniach wyższych, w tym polskich, które także biorą udział w targach i zachęcają przyszłych kandydatów do skorzystania z ich oferty edukacyjnej.

zw.lt
„Włącz Polskę!“ –  kursy dla kandydatów na studia w Polsce

Fot. Ewelina Mokrzecka

W piątek, 7 lutego o godz. 10.00 w centrum LITEXPO odbyło się spotkanie na temat możliwości podjęcia studiów wyższych w Polsce.

Dla wielu młodych ludzi Polska to atrakcyjne miejsce do studiowania. Zwłaszcza osoby z polskimi korzeniami chciałyby się tam kształcić i nie szczędzą wysiłków, by swój cel osiągnąć.

Obecnie przygotowują się do egzaminu o stypendia na studia w Polsce. Muszą też zdobyć praktyczną wiedzę, jak radzić sobie będąc już na studiach. Ale w swych staraniach nie są pozostawieni sami sobie. Wesprzeć ich mogą nauczyciele organizujący dodatkowe kursy, np. w Szkolnym Punkcie Przedmiotów Ojczystych w Wilnie.

Kursy dla kandydatów na polskie uczelnie Włącz Polskę! – to cykl zajęć przygotowujących uczniów najstarszych klas zarówno do egzaminu o stypendia na studia w Polsce, jak i do swobodnego funkcjonowania w realiach współczesnej polskiej edukacji.

Prowadzący kursy – nauczyciele ze Szkolnego Punktu Przedmiotów Ojczystych, skierowani przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Natalia Barcz i Sebastian Nowakowski – podkreślają, że udział w kursach daje szansę na uzupełnienie różnic programowych pomiędzy litewskim i polskim systemem edukacji, na pogłębienie swojej wiedzy o najnowszych zjawiskach w kulturze, literaturze, życiu społecznym współczesnej Polski oraz ich przyczynach. „Ważnym elementem jest – jak zaznaczają – przybliżenie kandydatom realiów życia w Polsce współczesnej poprzez poszerzanie wiedzy w zakresie tzw. przedmiotów ojczystych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie czy geografii”.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o internetowy podręcznik Włącz Polskę! – materiały edukacyjne dla polskich uczniów za granicą.

Spotkania odbywają się w siedzibie Szkolnego Punktu Przedmiotów Ojczystych w Wilnie, przy ul. Pylimo 50, w każdy czwartek o godz. 16.30. Prowadzą je nauczyciele skierowani do pracy dydaktycznej na Litwie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

SPPO – Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych to:

–       polonijny ośrodek edukacji z własnym centrum metodycznym i czytelnią, działający na rzecz popularyzacji języka polskiego, współczesnej kultury i literatury dla dzieci i młodzieży, prowadzący projekty edukacyjne, wykłady oraz warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców
–       polonijna szkoła uzupełniająca, realizująca program oparty na Podstawie programowej dla polskich uczniów uczących się za granicą, opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP; realizująca nauczanie przedmiotów ojczystych, takich jak język polski, wiedza o Polsce (historia, geografia, wiedza o społeczeństwie), skierowane do uczniów trzech grup wiekowych 6-9, 10-13 oraz 14-19 lat.

Kontakt: info@polskaszkola.lt
tel.: +370 625 604 65

PODCASTY I GALERIE