Wizyta uczniów rejonu solecznickiego w Poroninie

W dniach 27 czerwca – 4 lipca br. uczniowie z Gimnazjum w Ejszyszkach oraz Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach brali udział w międzynarodowym projekcie ekologicznym Erasmus+ „Ecological Volunteering. How can each of us change the world?”.

salcininkai.lt
Wizyta uczniów rejonu solecznickiego w Poroninie

Fot. Samorząd rejonu solecznickiego

Główne cele projektu – to integracja międzykulturowa, rozwój umiejętności młodych osób, poznanie głównych zasad ekologii.

W ramach projektu odbył się wyjazd młodzieży do Polski, do Poronina. Uczestniczyła młodzież w wieku 16-20 lat. Młodzieży rejonu solecznickiego towarzyszyli uczniowie z Tomaszowa (Polska).

Pierwszy dzień pobytu był przeznaczony na zapoznanie się, integrację i przedstawienie celów projektu. Młodzież pracowała w grupach, a później odbywały się zawody sportowe.

Na drugi dzień młodzież przedstawiła prezentacje o swoim kraju. Odbył się wieczór kultury litewskiej oraz wieczór kultury polskiej.

Trzeciego dnia odbyła się wycieczka w góry, a czwartego dnia – do Zakopanego. Uczestnicy projektu zwiedzili Muzeum Tatrzańskie.

W ciągu kolejnych dni uczniowie brali udział w warsztatach i dyskusjach na temat ekologii. Każdego dnia też miały miejsce spotkania podsumowujące zdobytą wiedzę i kompetencje. Pobyt zostawił wiele wrażeń i przyczynił się do treściwego spędzania wakacji letnich.

Wymiana młodzieży w Poroninie jest wynikiem współpracy samorządu rejonu solecznickiego z Europejską Fundacją Edukacyjno-Sportową.

PODCASTY I GALERIE