Wizyta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego R. T. Andrzejczaka w Wilnie

Dziś, 4 listopada w Pałacu Władców w Wilnie odbyło się spotkanie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda T. Andrzejczaka z Szefem Obrony Republiki Litewskiej gen. broni Valdemarasem Rupšysem. Głównym celem wizyty gen. Rajmunda T. Andrzejczaka jest wzmocnienie współpracy wojskowej między Polską a Litwą.

zw.lt
Wizyta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego R. T. Andrzejczaka w Wilnie

fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Dowódcy armii litewskiej i polskiej uzgodnili w piątek wymianę informacji wywiadowczych i przeprowadzenie nieoczekiwanych ćwiczeń.

Wspomina o tym umowa podpisana przez dowódcę Sił Zbrojnych Litwy Valdemarasa Rupšysa i szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Rajmunda T. Andrzejczaka.

Według V. Rupšysa, podpisany plan „Orsza” określa priorytety i główne obszary współpracy.

„Porozumienie zawiera jasne wytyczne dotyczące wymiany informacji wywiadowczych we wszystkich wymiarach. Robimy to od wielu lat i ta współpraca jest dla nas, Litwy, szczególnie ważna, bo polska armia zapewnia nam wszechstronną pomoc w udzielaniu informacji wywiadowczych – powiedział w piątek dowódca armii litewskiej podczas konferencji prasowej w Wilnie – W dokumencie wspomniano również o ćwiczeniach. Podczas nich sprawdzimy gotowość sił, zapewnimy jedność i integralność terytorium. To jest jeden ze środków odstraszających”.

Generałowie obu państw podkreślili, jak ważne są stosunki polsko-litewskie w zakresie współpracy między siłami zbrojnymi obu państw.

„Cieszę się, że mogłem zaprosić generała Rajmunda Andrzejczaka na Litwę. Polska aktywnie wnosi wkład w możliwości bałtyckiej policji lotniczej. Obszar Morza Bałtyckiego i Korytarz Suwalski pozostają ważne dla bezpieczeństwa całego regionu i Sojuszu. Wyzwania, przed którymi stoimy, są nieuchronne, dlatego niezbędna jest stała wymiana najlepszych praktyk, rozmieszczenie sił, rozwój infrastruktury, obrona przeciwlotnicza, pozyskiwanie uzbrojenia i amunicji. To nie tylko przyspiesza procesy, ale także pomaga podejmować trafne, zrównoważone decyzje” – mówił gen. Rupšys.

„Niestety sytuacja w zakresie bezpieczeństwa jest bardzo trudna w każdym wymiarze. Zaczynając od ekonomii, politycznie, ale także w kwestiach obronnych. Polska i Litwa mają bardzo wyjątkową geometrię strategiczną, mamy bardzo wymagających sąsiadów (…) ale najważniejsze, że współpracujemy, działamy razem, patrzymy w przyszłość – co zrobić, aby zapewnić lepsze bezpieczeństwo naszym narodom” – dodał Dowódca Wojska Polskiego gen. R. T. Andrzejczak.

Obaj dowódcy są zdania, że wobec najnowszych zagrożeń należy jak najszybciej dostosować do nich swoje wojska – to musi nastąpić w ciągu dwóch, trzech lat.

Gen. R. T. Andrzejczak ze swojej strony podkreślił również znaczenie obrony przeciwlotniczej.

Wydarzenia na Ukrainie pokazują, jak krytyczne są systemy obrony powietrznej. Są ważne nie tylko na polu walki, ale także w ochronie infrastruktury krytycznej. Polska inwestuje w systemy obrony powietrznej, możemy koordynować działania i osiągać wiele efektów” – na konferencji prasowej mówił gen. Rajmund T. Andrzejczak.

Powiedział też, że Polska i Litwa są liderami w regionie pod względem wsparcia dla Ukrainy, a inne kraje należy zapytać, ile inwestują w obronę i jakie przydzielają wsparcie broniącemu się państwu, bo koniec wojny na Ukrainie będzie determinował bezpieczeństwo Europy i całego świata przez dziesięciolecia.

„Myślę, że to, co robimy, Polska i Litwa, jest motywującym przykładem. Krajów w tym regionie jest więcej i prosimy, motywujemy, przekonujemy, wyjaśniamy, że wojna na Ukrainie nie jest wojną jednego kraju przeciwko drugiemu. Sprawa Ukrainy to kwestia bezpieczeństwa europejskiego, sprawa globalna, bo to duży kraj” – powiedział dowódca polskiej armii.

W przyszłym roku Litwa planuje przeznaczyć 2,52% produktu krajowego brutto na obronę narodową, Polska – 3%.

W ramach wizyty na Litwie szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w piątek spotka się też w bazie lotniczej w Szawlach z żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) „ORLIK-11”.

PKW, dowodzony przez ppłk. pil. Michała Krasa, jest jedenastą misją polskich żołnierzy na Litwie w ramach rotacji sił NATO. Głównym zadaniem żołnierzy jest nadzór nad przestrzenią powietrzną (Air Policing) w rejonie państw bałtyckich: Litwy, Estonii i Łotwy.

Na podst. BNS, info własne.

PODCASTY I GALERIE