Wizyta Pierwszej Damy RP: Konferencja na temat dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych

W Pałacu Prezydenckim w Wilnie dzisiaj (28 czerwca) odbyła się konferencja nt. dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych „PL and LT First Ladies’ Conference on Information Accessibility for People with Disabilities”. Patronat nad nią objęły Pierwsza Dama Republiki Litewskiej Diana Nausėdienė i Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda.

Ewelina Knutowicz
Wizyta Pierwszej Damy RP: Konferencja na temat dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych

Fot. Robertas Dačkus/ lrp.lt

Diana Nausėdienė pochwaliła Agatę Kornhauser-Dudę za to, że ona intensywnie dba o to, aby na Litwę przybyli polscy eksperci wyższego szczebla. „To, że jest ona dzisiaj z nami, pokazuje, że naszym wspólnym celem jest stworzenie godnych warunków życia i pracy oraz bezpiecznego środowiska socjalnego dla wszystkich członków społeczeństwa” – powiedziała Pierwsza Dama Litwy.

„Nasze kraje posiadają wiele powiązań historycznych. Cieszy ten fakt, że nasze historyczne stosunki między Litwą a Polską rozwijają się, przechodzą na stabilne platformy współpracy zarówno dwustronnej, jak i wielostronnej. Podczas naszej majowej wizyty w Warszawie planowaliśmy konferencję, zostaliśmy zaszczyceni uwagą jego ekscelencji, Prezydenta RP Andrzeja Dudy” – dodała.

Diana Nausėdienė podkreśliła, że urząd prezydenta Litwy dostosowuje się do standardów Unii Europejskiej i najlepszych osiągnięć państw członkowskich. „Wspólnie z Ministerstwem Ochrony Społecznej i Pracy staramy się wykorzenić wieloletnią praktykę, czyli tradycję spychania osób z niepełnosprawnościami na granice społeczne. Rozwiązywanie problemów jest podnoszone na najwyższym szczeblu” – oświadczyła. Według danych, bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych w 2019 r. na Litwie było trzykrotnie wyższe niż wśród osób pełnosprawnych. Podczas kryzysu pandemicznego stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych wzrosła. Szczególnie odczuli to młodzi ludzie, których wskaźniki zatrudnienia gwałtownie spadły.

„Szkody wynikające ze stereotypowego myślenia można określić ilościowo poprzez porównanie wskaźników litewskich i państw członkowskich Unii Europejskiej. W UE istnieje chęć walki z problemami społecznymi, kraje są w stanie je rozwiązywać. Oczywistym jest fakt, że w krajowej agendzie brakuje aspektów integracji osób niepełnosprawnych. Innowacyjne przykłady na Litwie gwarantują możliwość dyskusji” – podsumowała Pierwsza Dama Litwy.

Fot. Robertas Dačkus/ lrp.lt

Tymczasem Agata Kornhauser-Duda w swoim przemówieniu podkreśliła, że wspólnie z prezydentową Republiki Litewskiej uważa, iż prawo dostępności należy do najważniejszych wyzwań społecznych naszych czasów. „W moim przekonaniu, w dużej mierze to zależy od międzynarodowej wymiany doświadczeń. Jest to szczególnie ważne, gdyż kwestie stworzenia przyjaznych warunków dla osób z niepełnosprawnościami dotyczy każdego państwa, którego celem jest zrównoważony rozwój, oparty na zasadzie równości szans bez dyskryminacji. Szczerze liczę na to, że dzisiejsza konferencja będzie okazją do wymienienia się doświadczeniami, dotyczącymi poprawy dostępności do informacji” – powiedziała.

Jak podkreśliła Pierwsza Dama RP, od początku prezydentury Andrzeja Dudy staramy się ona wspierać środowisko osób niepełnosprawnych. „Mnie, jako nauczycielkę z zawodu, bardzo interesuje dostęp dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do edukacji. Mam tutaj na myśli zarówno edukację specjalną, integracyjną, jak też inkluzyjną. Interesują mnie również nowoczesne metody nauczania, w tym wykorzystanie komunikacji pozawerbalnej. Nie ukrywam, że równie istotne dla mnie jest wspieranie tych przedsięwzięć, które mają na celu społeczną i zawodową integrację osób z niepełnosprawnościami, a także tych, które ukazują potencjał takich ludzi. Bardzo leży mi na sercu, aby osoby z niepełnosprawnościami były postrzegane nie przez pryzmat swoich ograniczeń, ale przez pryzmat swoich możliwości. Doskonale zdaję sprawę z tego, że aby ten potencjał osób z niepełnosprawnościami mógł być w pełni wykorzystany, muszą zostać ku temu stworzone odpowiednie warunki. Ja uważam, że należy wspierać wszelkie inicjatywy, które z jednej strony, pokazują umiejętności, talenty i zainteresowania osób niepełnosprawnych, a z drugiej strony, nagradzać i promować te podmioty, instytucje i organizacje, które to umożliwiają” – oznajmiła Kornhauser-Duda.

Pierwsza Dama Polski dodała, że niezwykle ważnym działaniem, podjętym w Polsce w sprawie osób niepełnosprawnych, jest utworzenie Funduszu Solidarnościowego, który ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe. Z Funduszu są realizowane takie projekty, jak m.in. centra opiekuńczo mieszkalne, opieka wytchnieniowa, asystent osobisty, wypłacane są również świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Polski rząd w lutym tego roku przyjął strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Jednym z jej kluczowych obszarów jest dostępność do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjnych oraz komunikacyjnych.

„Nikt z nas nie wie, czy nie doświadczy losu osoby niepełnosprawnej z powodu wypadku, choroby, czy podeszłego wieku. Każdy ma też możliwość uświadomienia sobie potrzeby tematu dostępności. W swoim otoczeniu, wśród naszych najbliższych, mamy z całą pewnością kogoś, kto się z tym zmagał” – podkreśłiła Agata Kornhauser-Duda.

PODCASTY I GALERIE