Wizyta Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka na Litwie

13 maja minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, przybył z wizytą na Litwę.

zw.lt
Wizyta Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka  na Litwie

Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą odwiedził Szkołę Podstawową im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach oraz Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu – w związku z decyzją samorządu rejonu trockiego obie szkoły mają ulec reorganizacji.

Fot. gov.pl

Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu  ma zostać  przyłączone do  litewskiego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie a Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach  do Gimnazjum w Trokach.  Planowana reorganizacja szkół pociąga za sobą skutki  w postaci pozbawienia szkół osobowości prawnej, która z kolei może spowodować niewspółmierną szkodę dla placówek, a także niemal nieodwracalne skutki. W praktyce oznacza to likwidację polskich szkół oraz nauczania w języku polskim w zakresie oczekiwanym przez rodziców posyłających dzieci do szkół polskich.

„Wszyscy jesteśmy zgodni, że szkoły powinny zachować dotychczasowy status, aby z powodzeniem kontynuować nauczanie polskich dzieci w języku polskim” – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Fot. gov.pl

Mimo trudnych tematów rozmów, nie zabrakło też  uczniowskich prezentacji artystycznych. Minister przekazał uczniom książki oraz zestawy piłek sportowych.

Na Litwie w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach z polskim językiem wykładowym naukę rozpoczęło 12 385 uczniów w 61 szkołach i kilkunastu filiach szkolnych (w porównaniu do 11 143 uczniów w roku szkolnym 2020/2021); naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 937 dzieci. Ponadto na Litwie działają polskie przedszkola, a poza Wileńszczyzną także 4 szkoły sobotnie języka polskiego, prowadzone przez poszczególne oddziały Związku Polaków na Litwie. W szkołach polskich pracuje 2034 nauczycieli.

Podczas tej wizyty minister J. Dziedziczak mówił o wielkim znaczeniu Polaków z Litwy dla Polski.

„Polska przywiązuje ogromną wagę do Polaków z Wileńszczyzny. Na świecie jest 20 mln rodaków poza granicami kraju. Na Litwie, na Wileńszczyźnie, wierzę, że jest ich ponad 200 tys., ale to jest 1% tych 20 mln Polaków poza granicami kraju. (…)” – mówił.

Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak podkreślił, że pomysł zamknięcia szkół w rej. trockim jest błędny.

„Polska jest bardzo zaniepokojona pomysłami zamknięcia tych szkół. Polacy na Litwie są współgospodarzami tej ziemi od wieków. Jesteście tutaj od wieków. Jesteście współgospodarzami tych ziem, od 100 lat macie tutaj edukację, to są szkoły o bardzo bogatych tradycjach. Tak się złożyło, że granice przesunęły się i mieszkacie poza Polską. Dziś jesteście obywatelami Litwy, lojalnymi obywatelami. Jeśli likwiduje się waszą szkołę, a wy chcecie być lojalnymi obywatelami i dbać o ten kraj, i uczyć się tak, jak to robicie od wieków w języku polskim, no to ktoś tu wam pokazuje, że nie jesteście u siebie. To jest bardzo błędny, bardzo niebezpieczny sposób myślenia. Nie ma co szukać wśród Polaków wroga” – podkreślił Jan Dziedziczak.

Podczas wizyty J. Dziedziczak brał również udział w otwarciu wystawy „Patron Harcerstwa Polskiego”  w Domu Kultury Polskiej, gdzie spotkał się z harcerzami.

W tym roku harcerze świętują 20. rocznicę ogłoszenia Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem harcerzy. Z tej okazji jest organizowany zlot „Wilno miasto miłosierdzia”, w ramach którego odbyło się również otwarcie wystawy o życiorysie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Na zakończenie wizytyty minister udał się na Rossę, gdzie złożył kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz w Kaplicy Powstańców Styczniowych.

PODCASTY I GALERIE