Wizyta ministra transportu w rej. wileńskim: były poruszane ważne zagadnienia infrastruktury drogowej

7 listopada, w Wileńskiej Szkole Automechaniki i Biznesu, znajdującej się we wsi Bukiszki w rejonie wileńskim, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz spotkał się z ministrem transportu Mariusem Skuodisem oraz przedstawicielami Dyrekcji Dróg. Podczas spotkania poruszono kwestie finansowania dróg, rozwoju infrastruktury oraz inne ważne dla rejonu kwestie.

vrsa.lt
Wizyta ministra transportu w rej. wileńskim: były poruszane ważne zagadnienia infrastruktury drogowej

Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym – konieczności uproszczenia procedury, przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w krótszym terminie urządzenie infrastruktury obsługującej transport publiczny dla swoich mieszkańców, organizacji ruchu transportu publicznego, kwestie prawnej rejestracji dróg o znaczeniu lokalnym i ulic oraz docelowe finansowanie dużych lokalnych obiektów dróg o znaczeniu lokalnym.

Poruszono także kwestię asfaltowania dróg żwirowych – z 2 500 km dróg lokalnych pokrytych asfaltem jest jedynie 23 proc., pozostałe drogi są pokryte żwirem lub gruntem. Poruszono także inne kwestie związane z projektami Ministerstwa Ochrony Kraju i zapewnieniem bezpiecznych warunków ruchu. Rozważano normy prawne nieodpowiednie do dzisiejszych realiów i możliwość ich poprawienia w krótkim czasie.

„Samorząd Rejonu Wileńskiego jest czwartym co do wielkości samorządem na Litwie. Powoduje to duże natężenie ruchu, z dróg rejonu korzysta co najmniej jedna trzecia mieszkańców kraju. Ruch tranzytowy jest niezwykle duży. W naszym podmiejskim samorządzie trwa szybki rozwój urbanistyczny, a liczba mieszkańców miasta przeprowadzających się do wspólnot ogrodniczych rośnie. Musimy zapewnić wszystkim wygodny i bezpieczny ruch drogowy. Spotkaliśmy się dziś w gminie Awiżenie – największej gminie w naszym rejonie, gdzie kwestia infrastruktury komunikacyjnej i drogowej jest niezwykle drażliwa i ważna” – powiedział podczas spotkania mer R. Duchniewicz.

Dyrektor administracji samorządu Władysław Kondratowicz przedstawił aktualną sytuację infrastruktury drogowej na terenie rejonu, omówił najbardziej aktualne problemy, z którymi styka się Samorząd Rejonu Wileńskiego, a które są ważne także dla innych samorządów.

„Rejon wileński otacza miasto Wilno, jesteśmy samorządem pierścieniowym i naszym celem jest swoboda przemieszczania się – stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla mieszkańców, gości i przedsiębiorstw naszego rejonu oraz przyciągnięcie jak największej liczby inwestycji. Należy zapewnić dogodną infrastrukturę komunikacyjną, która umożliwiłaby każdemu swobodne poruszanie się po rejonie wileńskim” – powiedział na początku prezentacji W. Kondratowicz.

Podczas spotkania poruszono także kwestię potrzebnej nowej kategorii ulic w granicach terenów wiejskich oraz celowego finansowania dużych obiektów drogowych o znaczeniu lokalnym, takich jak realizacja projektu restrukturyzacji ul. Galinės, ul. Kalno, ul. Riešės, ul. Ilgoji. ul. Lindiniškių, ul. Liepų, ul. Skardžio, ul. Pievų i asfaltowanie ul. Nesvyžiaus w gminie Awiżenie.

Minister Transportu M. Skuodis zapewnił, że ministerstwo będzie szukać rozwiązań kwestii, które zostały poruszone podczas spotkania, gdyż niektóre problemy dotyczą nie tylko mieszkańców rejonu wileńskiego, ale także całego regionu. Postanowiono kontynuować współpracę i szukać wspólnych rozwiązań.

Podczas spotkania poruszono także inne istotne dla mieszkańców kwestie, jak np. zmniejszenie korków na szosie Malackiej, uporządkowanie zalewanej deszczem jezdni pod wiaduktem Awiżenie, co komplikuje bezpieczny ruch.

Po oficjalnej części spotkania goście z Ministerstwa Transportu oraz Dyrekcji Dróg wraz z przedstawicielami Samorządu dokonali przeglądu aktualnie utrzymywanych odcinków dróg i obiektów infrastruktury na terenie gminy Awiżenie.

PODCASTY I GALERIE