Wiosenne sprzątanie Nowej Rossy

Z inicjatywy SKOnSR w sobotę, 21 maja 2022 r., odbyło się wiosenne sprzątanie Nowej Rossy.

zw.lt
Wiosenne sprzątanie Nowej Rossy

Fot. Waldemar Dowejko

Przez ponad trzy godziny II Sekretarz Wydziału Polityczno-Ekonomicznego z Ambasady RP w Wilnie p. Daniel Słupek, uchodźca wojenny z Winnicy (Ukrainy), doktorant w dyscyplinie językoznawstwo mgr Olena Havryliuk, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, członkowie Komitetu (Dariusz Żybort, Adam Błaszkiewicz, Irmina Kalimbet, Dariusz Lewicki) oraz aktywni wilnianie, oczyszczali miejsca pochówków z porastających je krzewów i chwastów.

„W odróżnieniu od Starej Rossy, ta część cmentarza, jest bardzo zaniedbana, porośnięta a Samorząd Miasta Wilna, w gestii którego znajduje się nekropolia, nie troszczy się o nią należycie” – mówi Dariusz Lewicki, członek SKOnSR.Akcja, która po raz pierwszy została zorganizowana w ubiegłym roku, zostanie powtórzona za tydzień.

Nowa część cmentarza jest młodsza od tej starszej o 50 lat. Jest mniejsza, (całość stanowi 10.8 ha), pomniki nagrobne są mniej okazałe, a osoby, które tu spoczywają to byli przeważnie zwykli mieszkańcy dawnego Wilna.

Źródło: Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossa/ Aleksandra Akińczo, fot. Waldemar Dowejko

PODCASTY I GALERIE