Wilno upamiętniło Bitwę pod Orszą

Wilno upamiętniło Bitwę pod Orszą. Spod Ostrej Bramy wyruszył uroczysty przemarsz Orkiestry Wojska Litewskiego - ul. Ostrobramską, Wielką, Zamkową, Šventaragio - do pl. Katedralnego, gdzie ma miejsce koncert, pokaz wojskowy i fajerwerki. 8 września 1514 roku w bitwie pod Orszą (obecnie Białoruś, obwód witebski) zjednoczone wojska litewsko-polskie pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego księcia Konstantego Ostrogskiego pokonały wojska moskiewskie.

zw.lt
Wilno upamiętniło Bitwę pod Orszą

Fot. Roman Niedźwiecki

PODCASTY I GALERIE