Wilno – stolica wypadków drogowych

W 2017 roku najwięcej wypadków drogowych zdarzyło się w Wilnie – pisze lrt.lt.

zw.lt
Wilno – stolica wypadków drogowych

Co piąty wypadek w ubiegłym roku był zanotowany w stolicy.

W Wilnie zarejestrowano 20 proc. wypadków, w Kownie – 15 proc., a w Kłajpedzie trochę mniej niż 10 proc. Porównując z rokiem 2016, w roku ubiegłym liczba wypadków na Litwie zwiększyła się o 4 proc.

Najwięcej kolizji drogowych powodują kierowcy w wieku od 18 do 25 roku życia.

Wyrosła również liczba wypadków spowodowanych przez emerytów.

PODCASTY I GALERIE