Wilno rozwija usługi transportu publicznego – planowanych jest dziewięć nowych tras z ekologicznymi autobusami

Rada Miasta Wilna planuje powstanie dziewięciu nowych tras, na których obecnie nie funkcjonuje komunikacja miejska - tym samym łączny wskaźnik dostępności transportu publicznego w Wilnie wyniesie 92%.

zw.lt
Wilno rozwija usługi transportu publicznego – planowanych jest dziewięć nowych tras z ekologicznymi autobusami

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Dziewięć nowych tras autobusowych zostałoby zintegrowanych z systemem transportu publicznego miasta. Autobusy docierałyby do najdalszych obszarów mieszkalnych – od Zameczka po Rokanciszki.

„Chcemy dotrzeć do bardziej odległych, ale istotnych obszarów mieszkalnych, z których codziennie w kierunku centrum przemieszcza się wiele osób. Oszacowaliśmy, że wraz z wprowadzeniem autobusów na nowych trasach transport publiczny będzie dostępny dla około 52 000 osób. W ten sposób poprawimy jakość ich życia oraz ograniczymy szkodliwy wpływ samochodów na środowisko” – twierdzi Modesta Gusarovienė, dyrektor spółki „Susisiekimo paslaugos”.

Nowe trasy mają być obsługiwane przez autobusy klasy M2 lub M3, każdy z nich posiada 22 krzesła. Pojazdy spełniają najwyższe wymagania środowiskowe. Konkretna liczba autobusów zostanie określona w trakcie przetargu, ale wstępnie szacuje się, że zostaną kupione co najmniej 22 nowe pojazdy elektryczne lub gazowe.

PODCASTY I GALERIE