Wilno rozważa udostępnienie lokali dla młodzieży w samym sercu stolicy

Ponad 600 m² lokali dla pozarządowych organizacji młodzieżowych w ścisłym centrum Wilna – dziś rada miejska zaczęła rozważać kwestię możliwości wynajmu lokali dla młodzieży za 2 EUR/h i bezpłatnego korzystania z nich 8 razy w miesiącu. Rada powinna podjąć decyzję na następnym posiedzeniu.

zw.lt
Wilno rozważa udostępnienie lokali dla młodzieży w samym sercu stolicy

fot. S. Žiūra

Lokal na pierwszym piętrze przy ul. Vilniaus 22 zostanie wynajęty w drodze przetargu. Lokal na drugim piętrze zostanie przekazany Młodzieżowemu Centrum Informacji i Wolontariatu w Wilnie. Instytucja ta będzie koordynować wynajem lokali sektorowi pozarządowemu, który będzie mógł działać i świadczyć w lokalu kilkanaście różnych usług: otwartej pracy z młodzieżą, wolontariatu, informacji i poradnictwa młodzieżowego, edukacji seksualnej, redukcji szkód i poradnictwa psychologicznego.

„Wilno to miasto ludzi młodych, kreatywnych i aktywnych. Młodzi ludzie w stolicy mają wiele możliwości wyrażania siebie i samorealizacji, ale do tej pory brakowało nam przestrzeni, w której członkowie organizacji młodzieżowych i grup nieformalnych mogliby spotykać się i rozwiązywać problemy zatrudnienia i inicjatywy młodzieży. Mam nadzieję, że niebawem to miejsce zostanie odkryte przez pozarządowe organizacje młodzieżowe i wkrótce będziemy mieli przestrzeń do współpracy” – mówi zastępca mera Wilna Edita Tamošiūnaitė.

Część lokali zostałaby oddana do bezpłatnego użytku, a reszta – do wynajęcia, umożliwiającego ich podnajmowanie na nieformalne kształcenie młodzieży, działalność kulturalną, zatrudnienie lub integrację społeczną, dokształcanie dzieci i młodzieży.

„Szczególnie cieszę się, że w tych lokalach będziemy mogli zaoferować ponad 10 różnego rodzaju usług dostępnych dla wszystkich młodych ludzi, niezależnie od ich statusu społecznego. Młodzież, organizacje pracujące z młodzieżą i inni stworzą społeczność, z której Wilno będzie dumne” – mówi Vidmantas Mitkus, pełniący obowiązki kierownika działu młodzieżowego samorządu Wileńskiego.

Na terenie obiektu powstanie kompleksowe centrum obsługi młodzieży „Dvamdu”, którego celem będzie tworzenie dobrego samopoczucia młodzieży, działając na zasadach edukacji nieformalnej i pracy z młodzieżą. W centrum pracować będzie 15 pracowników, a lokale będą przeznaczone dla młodych ludzi w wieku od 14 do 29 lat, bez względu na ich status ekonomiczny czy społeczny.

Na podst. vilnius.lt

PODCASTY I GALERIE