Wilno – plan Starego Miasta dla niewidomych i słabowidzących

„Wilno – plan Starego Miasta” to jedyna tego typu publikacja tyflokartograficzna na polskim rynku wydawniczym, dedykowana przede wszystkim niepełnosprawnej wzrokowo młodzieży, uczącej się w specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach integracyjnych w Polsce i za granicą, ich nauczycielom, a także dorosłym pasjonatom historii miasta Wilna.

zw.lt
Wilno – plan Starego Miasta dla niewidomych i słabowidzących

Wilno/Fot. Joanna Bożerodska

Publikacja składa się z trzynastu barwno-dotykowych map kartograficznych, tzw. tyflomap, opisujących obszar Starego Miasta Wilna wraz z poszczególnymi obiektami i innymi pamiątkami kultury, które określa się dziś mianem narodowego dziedzictwa kulturowego. Integralną jej częścią jest również książka w powiększonym druku, zawierająca komentarz historyczno-turystyczny oraz wskazówki tyflologiczne nt. obiektów zamieszczonych na mapach. Wszystkie nasze mapy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby osoba niewidoma, za pomocą wypukłych linii i znaków oraz alfabetu Braille’a, potrafiła dotykowo „zwizualizować” sobie plan Starego Miasta, natomiast osoba słabowidząca, mając przed sobą silnie skontrastowane kolorystycznie mapy oraz powiększone znaki graficzne, potrafiła bez większych trudności obejrzeć i przeczytać mapy.

Dla osób widzących informacje o Wilnie są bardzo dobrze opracowane w Internecie, a także przedstawione
w postaci publikacji o charakterze albumowym, przewodnikowym oraz encyklopedycznym. Osoby widzące mają do tych informacji praktycznie nieograniczony dostęp, co naturalnie zachęca je do zainteresowania się tym pięknym miastem. Z kolei dla osób z uszkodzonym narządem wzroku dostęp do informacji nt. Wilna jest mocno ograniczony. Nasz projekt wychodzi naprzeciw potrzebom tych osób, ma on bowiem na celu udostępnienie całego bogactwa informacji nt. wielowiekowej historii miasta Wilna osobom niewidomym oraz słabowidzącym, które są – i to nie jest tylko nasza opinia – w bardzo wielu przypadkach uczuciowo i rodzinnie związani z Wilnem oraz Wileńszczyzną.

Nasz projekt trwa od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku. Jest on na tyle szczególny, iż publikacja powstaje w technologii sitodruku wypukłego, jednej z najnowocześniejszych i jednocześnie jednej z najdroższych technologii druku, ale najlepiej oddającej obraz mapy, na której zastosowane zostały znaki alfabetu Braille’a. Nasz projekt to kontynuacja historycznej serii wydawniczej, którą rozpoczęliśmy, wydając w 2016 roku „Atlas historyczny Polski dla niewidomych oraz słabowidzących”.
O tym, iż ta seria wydawnicza jest naprawdę wyjątkowa, a zarazem niezwykle potrzebna w środowisku osób niepełnosprawnych wzrokowo, świadczy fakt, iż publikacja „Atlas historyczny Polski” zdobyła uznanie na Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Waszyngtonie, która odbyła się w dniach od 2 do 7 lipca 2017 r. Otrzymaliśmy II miejsce w kategorii Edukacja Kartograficzna. Również zainteresowanie tą publikacją ze strony jej beneficjentów przeszło nasze oczekiwania. Podobnie i teraz, codziennie zgłaszają się do nas szkoły oraz indywidualni beneficjenci z prośbą o przekazanie im publikacji.

Gorąco zachęcamy Państwa do wsparcia finansowego niezwykle wartościowej, bo innowacyjnej, ale i zarazem kosztownej publikacji o Wilnie, przeznaczonej dla wciąż zaniedbanej grupy społecznej, jaką są osoby niewidome oraz słabowidzące. Zapraszamy również na naszą stronę www.trakt.org.pl, gdzie mogą Państwo zapoznać się z dotychczasową działalnością naszej Fundacji.

Wierzymy, iż dzięki Państwa wsparciu, „otworzymy” naszej młodzieży oraz dorosłym, niepełnosprawnym wzrokowo oczy na polską historię oraz jej wartości.

Dane do darowizny:

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”
ul. Wilcza 70/40
00-670 Warszawa
Nr konta bankowego : Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
70 1240 5989 1111 0000 4765 4631
Z dopiskiem: Darowizna na realizację projektu „Wilno – plan Starego Miasta dla niewidomych i słabowidzących”

PODCASTY I GALERIE