Wilno: otwarto pierwsze Ukraińskie Centrum Kultury w Europie

Mianem bezpiecznej przystani dla 50 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy nazwała pierwsza dama Olena Zelenska Ukraińskie Centrum Kultury, które w sobotę zostało otwarte przy Akademii Edukacji Witolda Wielkiego w Wilnie.

BNS
Wilno: otwarto pierwsze Ukraińskie Centrum Kultury w Europie

Zdaniem O. Zelenskiej centrum, które rozpoczęło działalność w Wilnie, to wyjątkowy przykład współpracy obu krajów: pierwsza tego typu instytucja w Europie dla tymczasowo przesiedlonych Ukraińców.

Pomysłodawczyniami centrum i jego patronkami zostały Pierwsze Damy Litwy i Ukrainy. Celem placówki jest stworzenie otwartej przestrzeni dla kultury, edukacji i usług socjalnych dla społeczności ukraińskiej na Litwie.

Centrum powstało wspólnymi staraniami Kancelarii Prezydenta Republiki Litewskiej, Ambasady Ukrainy na Litwie i Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

Według pierwszej damy Litwy Diany Nausiediene centrum przyczyni się do aktywnej działalności naukowej, mobilizacji potencjału intelektualnego, dyplomacji kulturalnej, prezentacji Ukrainy, jej kultury i wyjątkowości kraju zarówno na Litwie, jak i na arenie międzynarodowej, a w przyszłości pomoże Ukrainie przygotować się do członkostwa w Unii Europejskiej.

Stanowisko kierownika centrum obejmie Sygnatariusz Aktu Niepodległości i były ambasador Litwy na Ukrainie Algirdas Kumža.

PODCASTY I GALERIE