Wilno: od przyszłego roku będzie trzeba segregować odpady żywnościowe. O tym zdecydowała Rada Miasta

W Wilnie od przyszłego roku mieszkańcy będą musieli również segregować odpady żywnościowe, oddzielając je od zmieszanych odpadów komunalnych - zdecydowała w środę Rada Miasta Wilna. Za taką propozycją głosowało 28 polityków, przeciw było 15.

BNS
Wilno: od przyszłego roku będzie trzeba segregować odpady żywnościowe. O tym zdecydowała Rada Miasta

zdjęcie przykładowe, fot. zw.lt

Jak zapowiada gmina, segregacja odpadów spożywczych będzie przebiegać w kilku etapach – od stycznia 2024 r. posegregowane odpady spożywcze w pomarańczowych workach będą musiały być wrzucane do wspólnych pojemników na odpady zmieszane. Do tej pory w stolicy sortowane są opakowania z tworzyw sztucznych, papieru, metalu, szkła i surowców wtórnych.

Odpady te zostaną oddzielone od innych odpadów i przekształcone w kompost, a worki zostaną poddane recyklingowi. Jak informuje gmina, w przyszłości planowane jest wykorzystanie oddzielnych pojemników na te odpady żywnościowe.

„Zmiany te dotkną dużą część wileńskich gospodarstw domowych, dlatego wprowadzamy je stopniowo, zdając sobie sprawę, że potrzeba czasu, aby się z nimi zapoznać i ukształtować nowe nawyki mieszkańców Wilna” – mówi Adomas Bužinskas, dyrektor wileńskiej administracji miejskiej.

„Wdrażając zmiany etapami, unikniemy znacznego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, co byłoby spowodowane utrzymaniem dodatkowych pojemników na odpady spożywcze. Przejdziemy do korzystania z tych pojemników w przyszłości, gdy tylko zostanie osiągnięta masa krytyczna populacji sortującej odpady żywnościowe” – dodaje Adomas Bužinskas.

Zdaniem szefa stołecznej administracji, wybrany w Wilnie model gospodarowania odpadami żywnościowymi sprawdził się nie tylko w krajach skandynawskich, ale także na Litwie – w ramach pilotażu mieszkańcy Wiłkomierza(Ukmergė) od maja br. zaczęli sortować w ten sposób odpady żywnościowe.

 Wyrzuć żywność, która nie nadaje się już do spożycia (koniecznie nieopakowana), skórki, skórki, szalotkę, fusy z herbaty i kawy, opakowania herbaty, rośliny doniczkowe i ich części, ręczniki papierowe i serwetki, spożywaj nieodpowiednie suplementy diety (koniecznie nieopakowane) i inne organiczne, biologicznie obecne odpady.

Odpady żywnościowe: jedzenie, które nie nadaje się już do spożycia (koniecznie nieopakowana), obierki z warzyw, fusy z herbaty i kawy, opakowania herbaty, rośliny doniczkowe i ich części, ręczniki papierowe. Do tego pojemnika nie można jednak wrzucać mięsa, kości i ości ryb. Te mają trafić do odpadów zmieszanych.

W grudniu będą rozdawane pomarańczowe worki

Od grudnia tego roku planowane jest rozdawanie mieszkańcom Wilna oddzielnie rzeczy przydatnych do sortowania odpadów spożywczych: pomarańczowych jednorazowych toreb z co najmniej 90% materiałów pochodzących z recyklingu oraz wiader do długotrwałego użytku o pojemności 7 litrów.

Będzie można wygodnie włożyć do nich pomarańczowe worki, tym samym oddzielnie gromadząc odpady spożywcze w domu, a następnie wrzucając je wraz z workiem do pojemników na zmieszane odpady komunalne.

Jak wskazuje wielński samorząd, litewskie gminy są zobowiązane do segregacji odpadów żywnościowych od przyszłego roku przez ustawę sejmu. Do tego zobowiązuje też Państwa członkowskie dyrektywa Unii Europejskiej.

Segregacja odpadów spożywczych pozwala zwiększyć ogólną efektywność recyklingu odpadów, chronić zasoby naturalne, ograniczać marnotrawstwo żywności oraz wykorzystywać potencjał recyklingu odpadów spożywczych.

Tomas Vaitkevičius, dyrektor Wileńskiego Powiatowego Centrum Gospodarki Odpadami (VAATC), przekonuje, że segregacja odpadów spożywczych jest ważna z punktu widzenia środowiskowego, gospodarczego i społecznego.

„Selektywna zbiórka, gospodarowanie odpadami żywnościowymi wykorzystuje ich potencjał i oszczędza zasoby. Odpady spożywcze są naturalnym nawozem, surowcem i mogą być wykorzystane do produkcji energii z uwolnionego biogazu lub kompostu. Ponadto, oddzielając odpady żywnościowe od innych, nie zanieczyszczamy zmieszanych odpadów komunalnych co zwiększa możliwości efektywnego recyklingu wszystkich pozostałych śmieci” – powiedział T. Vaitkevičius.

Od grudnia worki i pojemniki do zagospodarowania odpadów będzie można odbierać w gminie Wilno, w starostwie stołecznym, w wileńskich punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Dokładne lokalizacje rozmieszczenia środków gospodarowania odpadami żywnościowymi oraz inne istotne informacje można znaleźć na stronie internetowej atliekuetiketas.lt.

PODCASTY I GALERIE