Wilno i Kraków ponownie połączyła modlitwa

W wigilię (7 kwietnia) Święta Miłosierdzia Bożego Wilno i Kraków ponownie  połączyła modlitwa.

zw.lt
Wilno i Kraków ponownie połączyła modlitwa

,,Każdy Polak powinien przyjechać i zobaczyć, gdzie są korzenie religii i wielkich Polaków się zaczynały, jak budowana jest duchowość, w jaki sposób wielcy ludzie, którzy tutaj wyrośli na tej ziemi, realizowali swoje życie i swoje idee” – powiedziała Łucja Bielec prezeska fundacji S.O.S życie, która przyłączyła się do projektu Kraków-Wilno. Most Miłosierdzia Bożego.

Polsko-litewskie przedsięwzięcie „Cracovia-Vilna. Pons Misericordiae Dei” (Kraków-Wilno. Most Miłosierdzia Bożego) zapoczątkowano 22 kwietnia 2017, w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia. Wówczas w Wilnie
i w Krakowie odbyły się spotkania modlitewne, nabożeństwa i czuwania wiernych, poświęcone kontemplacji tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Podczas tych zgromadzeń ogłoszono deklarację współdziałania na rzecz pielęgnowania dziedzictwa kultu Bożego Miłosierdzia oraz tworzenia i promocji chrześcijańskiej kultury solidarności.

W treści Deklaracji podkreślono, że celem przedsięwzięcia jest: „odnaleźć drogi do siebie nawzajem, drogi które te dwa wierne Chrystusowi i Jego Kościołowi narody Europy: Polaków i Litwinów poprowadzą wreszcie do braterskiej akceptacji, zaufania, wzajemnego zrozumienia i pozwolą nam spotkać się we wspólnych, skutecznych działaniach”.

„…pragniemy jako Polacy i Litwini odnaleźć w orędziu Miłosierdzia Bożego twórczą odpowiedź na problemy współczesnego człowieka, Kościoła i świata, przekazując z Krakowa i z Wilna, Europie i współczesnemu światu, że to właśnie orędzie o Miłosierdziu Bożym jest najlepszym kodeksem etycznym, który jak mówi św. Jan Paweł II „uczy o konieczności obrony godności każdej osoby ludzkiej oraz niepowtarzalnej godności i wartości każdego człowieka”– napisano w Deklaracji .

Przedsięwzięcie „Cracovia-Vilna. Pons Misericordiae Dei” jest przypomnieniem
o wspólnych, chrześcijańskich korzeniach Polaków i Litwinów oraz zaproszeniem do współpracy dla wszystkich osób i środowisk, które pragną szerzenia kultury solidarności, akceptacji i szacunku we współczesnej Europie i świecie.

,,Jest to nadzieja dla obu narodów, żebyśmy mogli razem tworzyć dobro wspólne, służyć sobie nawzajem, pomagać sobie w trudnych sytuacjach i łączyć się absolutnie tak, jak to robili nasi królowie oraz wielcy ludzie – Adam Mickiewicz, Jan Paweł II. Spróbujmy ich naśladować” – powiedziała Bielec. ,,Chcemy utworzyć żywy most ludzi z pięknymi ideami, ludzi, którzy chcą, aby ich życie było duchowego bogate, aby nie utracić ani jednej sekundy w życiu” – dodała.

Łucja Bielec od kilkunastu lat prowadzi ośrodek diagnostyczny, w którym wykonywane są m.in. badania profilaktyczne w kierunku raka piersi i szyjki macicy. Fundacja angażuje się także w pozyskiwanie pieniędzy na kosztowne zabiegi dla chorych dzieci.

PODCASTY I GALERIE