Wilno kandydatem do tytułu miasta przyjaznego dzieciom

Wilno stało się oficjalnie miastem kandydującym do tytułu Miasto Przyjazne Dzieciom nadawanego przez UNICEF. Dzisiaj po podpisaniu przez mera miasta Remigijusa Šimašiusa porozumienia o udziale w tym projekcie przedstawiono plan działań na najbliższe 3 lata. Aby uzyskać tytuł miasto musi wypełnić podjęte w porozumieniu zobowiązania, m.in. uczynienia dzieci pełnoprawnymi obywatelami miasta mającymi możliwość uczestniczenia w życiu społecznym oraz wpływania na działania i decyzje ich dotyczące.

zw.lt
Wilno kandydatem do tytułu miasta przyjaznego dzieciom

Fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

„Głównym celem projektu jest realizacja praw dziecka w mieście, w społeczności, aby każde dziecko miało szansę cieszyć się dzieciństwem, stworzenie równych szans realizacji swoich praw” – mówi szefowa Administracji Miasta Wilna Rasa Rašimaitė.

W trakcie realizacji projektu dokonano przeglądu sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi w Samorządzie Miasta Wilna.

„Rozwijając inicjatywę Miast Przyjaznych Dzieciom, UNICEF pomaga samorządom w pełnym wdrażaniu praw dziecka na poziomie lokalnym, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka – dążymy do pełnej realizacji praw dziecka w coraz bardziej zurbanizowanym i zdecentralizowanym świecie, tworzenia miast i społeczności bezpiecznych dla dzieci poprzez angażowanie dzieci i odpowiednie reagowanie na ich potrzeby. Świat w coraz większym stopniu staje się planetą miejską – w miastach mieszka 4 miliardy osób, z czego prawie jedna trzecia to dzieci. Jednocześnie wzmacnia się rola miast w kształtowaniu decyzji politycznych, które bezpośrednio dotyczą dzieci. Inicjatywa UNICEF Child Friendly Cities ma na celu zachęcenie gmin do zwracania większej uwagi na prawa swoich najmłodszych obywateli i zaspokajania ich potrzeb, aby zapewnić im możliwość uczestniczenia w procesie decyzyjnym samorządu” – mówi Vaidotas Ilgius , dyrektor Litewskiego Komitetu Narodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

PODCASTY I GALERIE