Wilno i Lwów – miasta partnerzy

Mer Wilna Artūras Zuokas oraz mer Lwowa Andrij Sadowy podpisali dzisiaj umowę o współpracy w wileńskim Ratuszu.

zw.lt

Miasta zobowiązały się rozwijać m.in. dobrosąsiedzkie stosunki oraz współpracować w dziedzinie ochrony obiektów  objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO.

Miasta będą się starały rozwijać przyjacielskie stosunki między dwoma państwami oraz współpracować w dziedzinie nauki, oświaty, energetyki, sztuki, ochrony środowiska i zdrowia.

Lwowska delegacja odwiedziła dzisiaj Antokolski Cmentarz, w ten sposób uhonorowała osoby, które poległy za niepodległość Litwy.

Lwów jest czwartym miastem na Ukrainie z którym podpisano umowę o współpracę. Wcześniej podobne umowy zostały podpisane z Kijowem, Doneckiem i Dnepropetrwskiem.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej