,,Wilno bez cierpienia”. Zasadzono żonkile nadziei

Dzisiaj zasadzimy te sadzonki. Minie czas i pojawi się moc życia – powiedziała podczas rozpoczęcia międzynarodowej kampanii Pola Nadziei założycielka wileńskiego hospicjum im. bł. Księdza Michała Sopoćki siostra Michaela Rak.

Ewelina Mokrzecka

,,Kiedy w rodzinie jest ktoś chory, to wszyscy zdrowi stają przy nim, żeby mu pomóc. Nasi chorzy, którzy mają siłę, uczestniczą dzisiaj w tym święcie. Każdy z nich chce uśmiechu, bliskości ludzkiego serca i poczucia tego, że jest kochany. Każdy chce żyć do końca z radością i właśnie z nadzieją w sercu. Czasem jest tak, że nasze życie jest takim czymś suchym, czymś, gdzie trudno dostrzec element życia, ale moc boża jest taka, że potrafi ożywić i te kwiaty są właśnie tego symbolem” – powiedziała zebranym siostra Michaela.

,,Dzisiaj zasadzimy te sadzonki. Minie czas i pojawi się moc życia. Nie wiemy, jaka jest tajemnica ukryta w chorobie i w cierpieniu, ale jeżeli Bóg ją daje, to jest tam jakaś moc życia i dzisiaj współpracujemy z Panem Bogiem. Jesteśmy tu dzisiaj by powiedzieć, że życie jest darem od Boga i do końca powinniśmy je pielęgnować oraz wspierać” – zaznaczyła założycielka pierwszego na Litwie hospicjum.

,,Kampania Pola Nadziei jest międzynarodową akcją, którą organizują hospicja. Dzisiaj zebraliśmy się również po to, żeby być razem w Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej oraz zasadzić żółte żonkile. Na kampanię składają się dwa etapy. Pierwszy jest jesienią, kiedy zasadzane są żonkile będące symbolem nadziei, drugi etap jest na wiosnę, kiedy żonkile kwitną” – wytłumaczyła Aneta Górniewicz, koordynatorka akcji oraz wolontariuszka hospicjum. Aneta zaznaczyła, że podstawowym celem akcji jest przypomnienie społeczeństwu o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

Wśród zebranych gości był obecny nuncjusz apostolski Pedro López Quintana. ,,Chrystus jest najbliżej cierpiących” – oświadczył duchowny.

,,Chciałbym, żeby Wilno było pierwszym miejscem na świecie, w którym nie byłoby cierpienia, żebyśmy rozumieli takie wartości, jak współczucie, wzajemna pomoc” – powiedział mer Wilna Artūras Zuokas, dziękując siostrze Michaeli Rak za inicjatywę.

Wśród zebranych gości byli m.in. konsul generalny RP Stanisław Cygnarowski, doradczyni minister ochrony zdrowia Nora Ribokienė, wicemer rejonu wileńskiego Jan Gabriel Mincewicz, dyrektorzy stołecznych szkół, uczniowie, harcerze, przedszkolacy oraz osoby zaprzyjaźnione z hospicjum.

Zebrani zasadzili 1 tys. cebulek żonkili, które zakwitną na wiosnę tworząc napis ”Vilties laukai (Pola nadziei)”. Następnie nuncjusz apostolski wspólnie z włodarzem miasta odwiedzili chorych w hospicjum.

Wileńskie hospicjum im. bł. Księdza Michała Sopoćki opiekuje się blisko 100 osobami chorymi na raka, nie tylko tymi, które znajdują się w placówce, ale też przebywającymi w domach. W pełnym wymiarze etatowym w hospicjum pracują 34 osoby, ponadto placówka ma ponad 70 wolontariuszy, którzy pomagają przy opiece nad chorymi.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej