Wilniuk Mikołaj Szostak – ma tablicę upamiętniającą w Indiach

W neogotyckiej katedrze w mieście Verapoly, leżącym na południu Indii, odsłonięto tablicę upamiętniająca Mikołaja Szostaka, który w XVIII wieku prowadził misję katolicką na tych terenach. Misjonaż urodził się w Wilnie.

zw.lt
Wilniuk Mikołaj Szostak – ma tablicę upamiętniającą w Indiach

Fot. Ambasada RL w Indiach

Uroczystość, zorganizowana przez Ambasadę RL w Delhi, odbyła się w niedzielę. W ten sposób litewska placówka dyplomatyczna chce upamiętnić ślady Litwy i litewskości w Indiach. W ubiegłym roku w Goa został odsłonięty kamień pamiątkowy poświęcony wilniukowi, jezuicie i misjonarzowi Andrzejowi Rudominie. Był on pierwszą osobą z Litwy, która dotarła do Indii.

Mikołaj Szostak urodził się w w polskiej rodzinie szlacheckiej w Wilnie w roku 1710 lub 1711. Do zakonu karmelitańskiego wstąpił w 1727. Święcenia kapłańskie przyjął w 1735 prawdopodobnie w Krakowie. Później studiował w kar­melitańskim Seminarium Misyjnym w Rzymie. W 1739 udał się do Indii na pracę misyjną.
Początkowo pracował na misji Mahè, ucząc się miejscowego języka malayalam.

W r. 1746 został mianowany biskupem Areopolu i koadiutorem wikariusza apo­stolskiego Malabaru z prawem następstwa. Przyczynił się do powołania w 1764 roku seminarium duchownego w Verapoly. Założył nadto „Dom katechumena” dla chrześcijańskich neofitów.

Umarł w 1773 roku. Został pochowany w katedrze Verapoly.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współpfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE