Wilnianie pozytywnie nastawieni do renowacji bloków

Coraz większą chęć renowacji swoich budynków wykazują mieszkańcy Wilna. Od minionej jesieni do stołecznego samorządu wpłynęło ponad 330 wniosków z prośbą o renowację budynków wielomieszkaniowych.

zw.lt
Wilnianie pozytywnie nastawieni do renowacji bloków

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Ponad 100 wniosków już jest blisko realizacji prac remontowych – mieszkańcy wyrazili zgodę co do środków renowacji, obejmujących wymianę okien, ocieplenie dachu i ścian czy oszklenie balkonów.

Mieszkańcy, którzy zechcą renowować budynek, otrzymają wsparcie finansowe ze strony państwa w wysokości 40 proc. Osobom o niskich dochodach przysługuje zasiłek za ogrzewanie i gorąca wodę. Osoby te są zwolnione od pokrycia kosztów renowacji.

PODCASTY I GALERIE